Martin A. Hansen og jødernes flugt i 1943 (2:2)
P1060640.jpg
Henny og Viggo Pommers smukke hus på Hvedevej 51. Foto: Foto anno 2019: kv
”Bevægende havde det været. Så rigeligt.” Således skriver Bjarne Nielsen Brovst i ”Jødeforfølgelserne”, et af de centrale kapitler i hans bog ”Martin A. Hansen – bondesøn og digter”.

Men vel skjult i huset på Skolevangen 21, slækkede Sara G. på forsigtigheden. Nielsen Brovst fortsætter sin beretning: ”…. efter at Sara og Stella var blevet skjult hos Martin og Vera den 1. oktober, da tyskerne kørte rundt efter jøderne, skete der noget, som ikke måtte ske 2. oktober. Da telefonerne atter kunne bruges, var Sara syg af nerver for at vide, hvordan det var gået hendes søn, Leopold. Hun ringer på et nummer, hun har fået opgivet, men taler i tankeløshed på jiddisch, hvilket betød den største fare, da telefonerne rundt på centralerne blev aflyttet.”

Nu var gode råd dyre: ”Det ville være galmandsværk at søge at bringe Sara og Stella ud af byen til Stevns. Martin fik da den idé, at de måske kunne være hos Henny og Viggo Pommer, der boede på Hvedevej nogle få veje fra Skolevangen. Viggo Pommer var straks med på ideen.” Næsten et halvt århundrede senere erindrer han:

”Jeg husker ikke, om det var Vera eller Martin, der kom med Stella og Sara. Jeg tror, de kom med dem enkeltvis. Først Vera og så Martin. Men vi kendte jo godt viktualiehandler Andersen. Det var deres søn, Harald, der kom sammen med datteren af den jødiske familie. De kom om natten og blev her et par dage, indtil der blev skaffet en flugtvej til Sverige.” (1) Stella G. husker tydeligt opholdet hos Pommer, og hvordan hun og moderen kom videre:

”Det var jo forfærdeligt, at vi tankeløst havde brugt telefonen. Men vi kom straks i sikkerhed ved hjælp af Vera og Alfred (KV: Martin) Hansen. De førte os over til Pommers. Og herfra ventede vi på lejlighed til at komme over (KV: til Sverige via Øresund). Det var det værste. Det glippede den første aften. Gestapo kom. Vi havde betalt 2000 kr. for at komme over. Men så traf vi komponisten Gunnar Berg på Vedbæk Strand. Han hjalp os, skaffede en forbindelse og vi kom via Hven til Helsingborg. Det var familien Hansen og familien Pommer, der reddede vort liv.” (2) For Vera og Martin var sagen ikke bragt til ende endnu. Videre skriver Nielsen Brovst:

”I kælderen på Skolevangen stod nu også de ejendele, som Vera og Martin opbevarede for familien G. Alene det ville være nok til at komme i karambolage med tyskerne.” Forfatteren forberedte sig derfor på at gå under jorden – et behov som efter et halvt års tid blev endnu mere påkrævet, da han begyndte at skrive til den illegale presse. Indtil efteråret 1943 havde han tænkt og talt som flertallet af landets befolkning:

Han var chokeret over Danmarks hurtige overgivelse den 9. april 1940, og han havde raset over den danske regerings samarbejdspolitik (med tyskerne) – hvilket især kom til udtryk i diskussioner på lærerværelset i Blaagaard Seminariums Øvelsesskole på Nørrebro. Men det var først med sin indsats under jødernes flugt i oktober 1943, at han udførte en direkte, om end beskeden illegal handling – i lighed med hundredvis af landsmænd – en dåd som for mange blev entreen til en mere aktiv modstandskamp.

Men hvem var Lise, som Martin A. Hansen blot nævner i to sætninger på bare to henholdsvis tre ord i sin dagbog, efteråret 1943? (3). Og hvordan gik det siden Stella?

(1) Viggo Pommer i sin og hustruen Hennys samtale med Nielsen Brovst 16. januar 1991. Under Den københavnske Folkestrejke i sommeren 1944 opholdt Martin A. Hansen sig under jorden på 1. sal i Pommers hus på Hvedevej 51 – hvor han både skrev artikler til det illegale blad ”Folk og Frihed”, lagde sidste hånd på sit mesterværk ”Lykkelige Kristoffer” og skrev udførligt om de dagsaktuelle dramatiske begivenheder under strejken, ikke mindst om dem, der foregik i Brønshøj-Husum – under en rasende arbejdsmæssig lykkerus inspireret af kampen mod vold og uret.

(2) Stella G. i samtale med Nielsen Brovst 22. januar 1991. Gunnar Berg (1909 – 1989).

(3) Se de to citater i Brønshøj-Husum Avis, 11. november 2020.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top