Københavns Kommunes renluftkampagne
Debat_web.png
En stor tak til Sisse Marie Welling for hendes indsats for at skaffe renere luft til københavnerne.

Af Kamma Skov, Kabbelejevej 56, Brh.

En stor tak til Sisse Marie Welling for hendes indsats for at skaffe renere luft til københavnerne. Når det gælder brændeovne, har skiftende regeringer prioriteret erhvervsinteresser frem for folkesundhed, og kommunerne har begrænset råderum under den gældende lovgivning. De borgere, der i mange år har været tvunget til at indånde røg fra kvarterets brændeovne, kan nu glæde sig over, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat en renluftkampagne, der ikke kun omfatter trafik, men også brændefyring.

Brønshøj-Husum har Københavns Kommunes største koncentration af brændeovne, og det kan ses på partikeltallet i fyringssæsonen, specielt på stille dage, hvor partiklerne hobes op i indåndingshøjde. Desværre er ingen af de fem målestationer i kommunens renluftkampagne placeret i det brændeovnstætte område i Brønshøj-Husum, så partikelmålinger her er fortsat overladt til det private initiativ.

Heldigvis breder bevidstheden sig om brændefyringens sundhedsfare, og mange har begrænset deres brændefyring eller er holdt op med at fyre. Men når man på en stille vinteraften vil følge Sundhedsstyrelsens råd om udluftning, er det stadig en god idé at bruge en partikelmåler for at se, om man hellere skal lade være for ikke at fylde boligen med partikler fra de omkringliggende brændeovne.

2 kommentarer om “Københavns Kommunes renluftkampagne”

 1. Kim Haagensen siger:

  Der er ingen tvivl om at brænderøg lugter, men brænderøg bidrager på ingen måde signifikant til indholdet af partikler i luften.
  Hovedparten af partiklerne kommer som baggrundsniveau forårsaget af udledninger både i Danmark og i udlandet. Dernæst kommer en stor andel fra resuspension af partikler fra faste overflader, hvor jord og dækslid hvirvles op i luften. Dette bidrag er ikke medtaget i de danske emissionsberegninger, fordi det er en resuspension. Men den skal stadig medtages når det samlede billede af dødsfald beregnes. Det flytter væsentligt om på dødsfaldene til ulempe for biltrafikken og til fordel for brændeovnene.

  Dækslid udgør en signifikant og væsentlig kilde ved resuspension af partikler fra vejfladen, og udslippet sker direkte i indåndingshøjde for et væsentligt antal mennesker i bymæssig bebyggelse. Dækslid er mikroplast, der afsættes i lungevæv og dermed tilfører både tjærestoffer, blødgørere, zink og andre tungmetaller. Og både fra elbiler og fossilt drevne biler.

  Hvis man vælger at fjerne brændeovnene, så vil man ingen effekt se af dette tiltag, fordi de væsentlige kilder ligger som baggrundsniveau og fra resuspensionen. Det er simpelthen en forkert strategi.

 2. Martin Holm Andersen siger:

  Vi ønsker alle renere luft. og jeg går ud fra at de fleste fornuftige mennesker ønsker det gøres på en klog og økonomisk fornuftig måde. At det ikke bare er symbolpolitik midt i et valg år. Et faktum er at luften i Danmark ALDRIG har været renere, end den pt. er,
  Når Sundheds- og Omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling, oploader en aldeles uvederhæftig animationsfilm, hvor hun på vegne af Københavnskommune igen udskammer de københavnske brændeovne, gør hun det mod bedre vidne. I animationsfilmen bliver det bl.a. sagt, at uanset hvordan man fyrer, og hvilke brændeovn man har, så forurener de dobbelt så meget som al trafikken i hele København. Dette er faktuelt forkert, og det er utilstedeligt, at en politikere, som er med til at lede landets største by kommer med sådanne udokumenterede postulater.
  I samme video siges det også, at luftforureningen KAN gør os syge, at luftforureningen giver både hjertesygdomme, diabetes, lungekræft og demens, at luftforureningen er skyld i, at ca. 460 københavnere dør hvert år for tidligt.
  Dette er en tydelig bevist manipulation! først bruger man ordet brændeovne sammen med forurening, derefter bliver ordet kan brugt, sammen med syge (kan gøre os syge), så får man lige hæftet luftforurening på sammen med at 460 dør for tidligt, velvidne at læseren ikke læser det, der står. Men opfatter det, som om det er brændeovnene, der forurener og gør os syge.
  Dette er manipulation og fordrejning af værste skuffe, og det burde politikere holde sig for gode til at gøre.
  I 2015 kom der nye og mere nøjagtige data, som viser et voldsomt fald i forureningen fra brændeovne i København og på Frederiksberg. Dermed rykker vejtrafikken op som forureningskilde nummer ét, når det gælder partikler.
  I en artikelserie af Sanne Wittrup fra 2015, kan man på ing.dk bl.a. læse ” Med nye og mere præcise tal for emissioner fra brændeovne i Københavns og Frederiksberg kommuner er stuens hyggespredere ikke mere hovedkilde til den sundhedsfarlige partikelforurening. Det er vejtransporten. Nye beregninger ud fra det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering i København, viser at NOx- og partikelforureningen kun udgør 22-23 pct. af det hidtil antaget. Resultaterne viser, at emissionerne fra individuel opvarmning i København – inklusive olie- og naturgasfyre – er 77 procent mindre for kvælstofoxider og 78 procent mindre for partikler end en tidligere beregning fra 2010. Derfor giver det ingen mening at miljøforkæmpere og politikere, til stadig forsøger at holde liv i debatten, om at hvis brændeovne blev forbudt, ville alt være godt. Et faktum er at blev alle brændeovne slukket i morgen, ville der stadig være 97% af forureningen tilbage. Så det er ren symbolpolitik, som ikke hjælper noget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top