De Lysende sten: Hvor skal kunstværket stå?
de-lysende-sten.jpg
De lysende sten lyser ikke så meget pt, men håbet er, at de kommer til det igen. Her en sten på hjørnet af Kobbelvænget og Gadelandet ved Radiometer. Foto: Kaj Bonne
En læser kontaktede Brønshøj-Husum Avis for at spørge til den store boble ved Lidl. Det spørgsmål viste sig at være meget aktuelt

Nogle gange må én ting lade livet for at en anden kan komme til.
Langs Kobbelvænget fra Frederikssundsvej til Energicenter Voldparken står der nogle store hvide bobler eller æg i varierende størrelse og form. Hver af boblerne er en lampe, men Brønshøj-Husum Avis har ikke set nogle af dem lyse i dette efterår.

Det er måske heller ikke så vigtigt længere, hvorvidt der er lys i dem, idet lamperne skal flyttes i forbindelse med etableringen af cykelstien Husumforbindelsen, som skal bygges der, hvor de står.

Drøftes lokalt
Lokaludvalget har netop drøftet værket, som der blev givet midlertidig tilladelse til at stille op i 2014, ved det seneste lokaludvalgsmøde.
Hvis stenene skal gøres permanente, kræver det en indstillingen til Teknik- og Miljøforvaltningen efter en høringsrunde hos Rådet for Visuel Kunst. Rådet behandler kun forslag én gang om året og næste gange er primo 2021.

Lokalvalget besluttede, at de ønsker at bevare De Lysende sten og dermed er næste punkt i sagen om de store bobler, at Teknik- og Miljøforvaltningen kontaktes af sekretariatet.
Det har været på tale at EnergiCenter Voldparken kunne overtage værket, og til det siger Nicolaj Hvid, som er bestyrelsesformand for Fonden Den Selvejende Institution ECV, at fonden ønsker at værket bliver bevaret, da de er et kendetegn i området og et vartegn for Energicenter Voldparken.

– Vi mener, at såfremt det overhovedet er teknisk muligt vil være at foretrække, hvis stenene kan genplaceres lidt længere væk fra vejen for at give plads til den grønne forbindelse (cykelstien, red.) og efter en passende overhaling. Skulle dette imidlertid ikke kunne lade sig gøre, vil vi selvfølgelig gerne modtage stenene med henblik på at finde en passende placering på ECV.

Hvad er det?
At de store bobler netop skulle være så aktuelle, vidste læseren Mette Brabæk ikke, da hun kontaktede Brønshøj-Husum Avis.
– Jeg vil følge din opfordring til at skrive, bl.a. hvis der er noget, jeg undrer mig over og det er der:
Nemlig den kæmpe plastic-boble, der står på hjørnet af Kobbelvænget og Frederikssundsvej ved siden af Lidl. Den har stået der i flere år, men jeg kan ikke regne ud, hvad den står der for, eller hvad den bruges til.
Og dermed er svaret til Mette Brabæk at den store boble er et kunstværk men det skal ikke stå der så meget længere.

Cykelsti her, tak!
Den store boble ved Lidl og dens mindre kompagnoner har stået der siden 2014, hvor Områdefornyelse Husum satte den op for at skabe opmærksomhed på den cykelsti, som nu ved at blive etableret gennem Kobbelvænget mellem Husum og Tingbjerg.
Dermed har De lysende Sten, som de hvide bobler hedder, opfyldt deres oprindelige opgave.

I alt står der på strækningen mellem EnergiCenter Voldparken og Frederikssundsvej fem lamper af varierende størrelse sammen med tre plantekasser, syv bænke og 95 trædesten. I 2017 var Husumforbindelsen stadig ikke en realitet og den oprindelige arbejdsgruppe søgte om og fik 10.000 kroner til at reetablere De Lysende Sten. Kunstværket er lavet af Simon Hjermind Jensen.

Hvad er Områdefornyelse Husum?
Områdefornyelse Husum var en kommunal indsats som vurderede og muliggjorde en række tiltag. Tiltagene skulle løfte Husum med byfornyelse i form af sociale, kulturelle og fysiske indsatser med sammenhæng mellem Husums kvarterer og den omkringliggende by. De største investeringer ligger i moderniseringen af Husumparken, EnergiCenter Voldparken og hallen og trafikstrækningen Husumforbindelsen, som går fra Åvendingen til Tingbjerg og Husum Bypark på Frederikssundsvej.
På de seks år som indsatsen var i gang tiltrak den investeringer for 130 mio. kr. Styregruppen takkede af i slutningen af 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top