Til foråret kan man cykle ad ny og forbedret cykelsti i Gyngemosen
Jeg er så glad for, at beboerne i Brønshøj og Husum allerede til næste april 2021 kommer til at kunne cykle på en helt ny og forbedret cykelsti i Gyngemosen.

Af Laura Rosenvinge (A), medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Jeg er så glad for, at beboerne i Brønshøj og Husum allerede til næste april 2021 kommer til at kunne cykle på en helt ny og forbedret cykelsti i Gyngemosen.
Der er øremærket over 4 mio. kr. til at etablere en ny sti, der skal medvirke til at åbne.

kvarteret og øge tryghed og sikkerhed for cyklister i Tingbjerg. Den eksisterende sti i Gyngemosen er en cirka 150 m lang grussti, der går løber gennem Gyngemosen, som er en del af den fredede Utterslev Mose. Med den nye sti får vi en velfortjent og længe ventet opgradering af den eksisterende sti. Det bliver et trygt og rart sted at færdes – der fyldes op med nyt grus, og stiens kanter rettes op, så stien får en mere ensartet bredde. Derudover etableres der tryghedsskabende belysning langs stien, der vil gøre stien mere anvendelig i de mørke aftentimer og vintermåneder. Ved etablering af belysning tages der højde for beplantning og dyreliv, idet belysningen afskærmes de steder, hvor den er placeret tæt på vegetationen.

Gyngemosen er en forgrening af en større hovedsti, der indgår i projektet ”Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg”. Stien i Gyngemosen forbinder førnævnte hovedsti med en sti i Gladsaxe Kommune. Projektet indgår i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi, hvis formål er at løfte Tingbjerg fra et udsat byområde til et aktivt og åbent boligområde blandt andet ved etablering af nye trafikforbindelser og tiltag, der vil øge trygheden. Mens stien i Gyngemosen som nævnt er klar til beboerne til april, kan de samtidig se frem til, at projektet ”Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg” efter planen er klar til september 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top