Sociale og faglige fællesskaber er nøglen til gymnasieelevers trivsel
Lektier-COLOURBOX9896363.jpg
Fællesskaber kan øge de unges trivsel. Foto: colourbox
Der er i stigende grad opmærksomhed på unges trivsel og mistrivsel, og flere undersøgelser peger på trivselsproblemer blandt de unge

En ny forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie ’Pædagogisk indblik’ sætter fokus på elevtrivsel i gymnasiet. Følelsen af at høre til på sit gymnasie og gode relationer til lærerne og de andre elever er afgørende for trivslen – ikke blot socialt, men også fagligt.

Under Corona-krisen blev gymnasieelever som så mange andre sendt hjem. Sociale aktiviteter blev aflyst, og med hjemmeundervisningen forsvandt mulighederne for at samle elever på tværs af klasser, hold og sociale grupperinger.

– Når gymnasieskolerne ikke har mulighed for at arbejde med og understøtte de sociale og faglige fællesskaber og læringsmiljøer, er det nogle helt centrale dimensioner af elevernes trivsel, der kommer under gevaldigt pres, siger Jens Christian Nielsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, der har skrevet den nye forskningsoversigt ’Elevtrivsel i gymnasieskolen’.

”Det er ikke alene relationer til lærerne, der er centrale for eleverne, men også de indbyrdes relationer mellem eleverne. Det er ikke så overraskende. Forskningen peger imidlertid på, at gymnasielærere primært har fokus på lærer-elev-relationerne og kun i mindre grad på relationerne mellem eleverne. Gymnasierne har derfor et vigtigt arbejde med både didaktisk og organisatorisk at understøtte de forskellige sociale og faglige elevfællesskaber i gymnasiet, siger Jens Christian Nielsen.

Respekt for den enkelte
Gymnasieelevernes egne perspektiver på trivsel og på, hvordan den kan fremmes, står centralt i forskningsoversigten.
– Anerkendelse er vigtig for elevernes trivsel, men der er forskel på, hvordan elever og lærere ser på anerkendelse. Lærere lægger især vægt på vigtigheden af at give omsorg, mens elever udover at få omsorg særligt betoner vigtigheden af at blive respekteret. Og de peger på, at når omsorg bliver givet i et fravær af respekt, kan den føles mindre ægte. For eleverne er det vigtigt at blive hørt og taget alvorligt, og fx giver mange udtryk for et ønske om at have mere indflydelse på spørgsmål om skoleregler, siger Jens Christian Nielsen.

Følelsen af at høre til
Generelt peger forskningen på, at det har stor betydning for elevernes trivsel, at de føler, de har et positivt tilhørsforhold til deres gymnasie.
– Det er vigtigt, at hvert gymnasie udgør et trygt miljø, hvor eleverne oplever, de har nogen, de kan henvende sig til med spørgsmål og om problemer i forhold til deres trivsel. En række studier viser fx, at det er afgørende for elever, der har kæmpet med angst, og som har vanskeligheder med at overhovedet at møde op i skolen, at de har lærere, der støtter dem og gør det trygt at være i skolen, siger Jens Christian Nielsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top