Japansk pileurt ved Utterslev Mose
Japansk-pileurt.jpg
Japansk pileurt er meget svær at bekæmpe på grund af dens omfattende rodnet og kraftige vækst. Selv efter bekæmpelse kan japansk pileurt spire igen fra små rod- eller stængelfragmenter. Her et eksemplar tæt på mosen, fotograferet i onsdags. Foto: Frode Albrechtsen
Den invasive plante japansk pileurt skygger den naturlige vegetation ihjel, når den omdanner lysåbne arealer til tætte uigennemtrængelige bevoksninger

Naturstyrelsen anbefaler at japansk pileurt bekæmpes, da den ellers vil brede sig uhæmmet og fuldstændig ændre et områdes karakter. Japansk pileurt stammer fra det fjerne østen og har sin naturlige udbredelse i Østasien. Den blev indført som prydplante til haver og parker for mere end 100 år siden, men er siden fundet forvildet i den danske natur samt i store dele af Europa. Japansk pileurt er på en international liste over de værste invasive arter i verden.

Japansk pileurt er meterhøje kraftige stauder med en meget stor evne til at sprede sig og give skader på bygninger og give problemer med både det fysiske og biologiske miljø i åer og vandløb.

Opfordring til Københavns Kommune
– På min løbetur mosen rundt bemærkede jeg, at der gror den invasive japansk pileurt ved Moseskellet overfor Firkløvervej, og den gror nok også andre steder, blandt andet har vi den i Toftevang Vejlag i Husum, hvor jeg selv bor, fortæller Frode Albrechtsen.

– Jeg ville have sendt en email til Vej og Park i Københavns Kommune, men jeg kan ikke finde en mailadresse. Så nu har jeg skrevet til Bispebjerg Lokaludvalg og håber, at de vil være venlige at sørge for at rette vedkommende tager aktion, for hvis den ikke bekæmpes hurtigst muligt vil den brede sig til hele moseområdet, tilføjer Frode Albrechtsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top