Dumper i biodiversitet
Bi.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Danmark lever ikke op til mål man selv har skrevet under på, siger rapport

For ti år siden forpligtede Danmark sig, sammen med 196 andre lande, til at stoppe tabet af biodiversitet, da man skrev under på 20 FN-biodiversitetsmål. I dag opfylder Danmark kun enkelte af målene, kan man læse i Danmarks Naturfredningsforenings og Verdensnaturfonden WWF’s biodiversitetsbarometer, der gennemgår Danmarks indsats for biodiversitet mellem 2018 og 2020.

Blandt andet skriver de to organisationer i rapporten at ”Danmarks nationale biodiversitetsstrategi (Naturplan Danmark) er utilstrækkelig”. At ”natur og biodiversitet er fraværende i regeringens udviklingspolitiske og humanitære strategi [… og] værdien af biodiversitet indgår ikke i de nationale, og i helt utilstrækkelig grad i de kommunale, planlægningsprocesser”. Samt at kvaliteten af skovnaturen går tilbage.

Samtidig får kommunerne ros i rapporten for at have udrullet en øget kildesortering af husholdningsaffald, samt at genanvendelsesprocenten er stigende. Der mangler dog generelt stadig kvalitet i genanvendelsen, påpeges det.

Mellemgod naturkapital
Ifølge forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforenings naturkapitalindeks, har Københavns Kommune en såkaldt ’mellem naturkapital’ (hvor meget natur, der er i kommunen, og hvor høj værdi naturen har), og kommunen ligger på en 42. plads blandt alle kommuner.

Bellahøj Kirke er tilmeldt partnerskabet Vild med Vilje, hvor et af målene er at øge biodiversiteten.
Under 1 procent af Danmarks landareal og 0,02 procent af havarealet 100 procent dedikeret til natur, kan man læse i biodiversitetsbarometeret.

Danmark er blandt de dårligste i Europa til at pleje landets skove, og naturtilstanden i skovene er på tilbagetog, kunne man læse i en rapport fra Københavns Universitet i december. pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top