15.500 ton slam skal fjernes
Fæstningskanalen-01-42-20.jpg

En forudsætning for en bedre vandkvalitet i Utterslev Mose er at oprensningen af slam i Fæstningskanalen kan fortsætte. Foto: Kaj Bonne

Foto: Kaj Bonne
For to år siden startede oprensningen af Fæstningskanalen i Husum efter mange års forsømmelse af vandkvaliteten i kanalen, der leder vand til Utterslev Mose. Arbejdet har ligget stille et stykke tid på grund af det såkaldte anlægsloft, der satte begrænsninger for de kommunale aktiviteter.

Nu er arbejdet sat i gang igen med en 20 ton tung hollandsk gravemaskine, der flyder på vandet og suger vand og slam ind i en slange, der leder til en rensningsplads med ved Frederikssundsvej.

Forurener Utterslev Mose
Oprensningen af Fæstningskanalen fra Åkandevej til Frederikssundsvej sker som en del af en samlet helhedsplan for Utterslev Mose. Fæstningskanalen er efter forlydender sidst blevet oprenset i 1960-erne, og er siden blevet særdeles miljømæssigt belastet af aflejringer fra spildevand med blandt andet olie og andre kulbrinter samt fosfor.

– Fæstningskanalen er den største kilde til forurening af Utterslev Mose, hvorfra vandet løber videre til søerne i København, fortæller Anders Pedersen fra Københavns Miljøcenter, der er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

I øjeblikket arbejder maskinen omkring 200 meter fra Åkandevej mod vest, og det opsugede vand og slam pumpes ca. 1,5 kilometer til rensningen ved Frederikssundsvej, hvor det rensede vand ledes tilbage til kanalen, mens slammet køres til deponi i Nordhavn. Der fyldes mellem 2 og fem containere dagligt med slam.

Det skønnes, at der på bunden af Fæstningskanalen er et blødt sedimentlag på ca. 70 cm, der fastpresset fyldedr ca. 30 cm.

Det igangværende arbejde forventes at fortsætte til april 2021 – eller indtil bevillingen på 6 mio. kr. er brugt. Der arbejdes på oprensningen på hverdage, dog ikke på fredage, og der må forventes lidt gener med støj og lugt.

Med sugerøret i kanalen. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top