Status på udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse
Tingbjerg-23-46-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nuværende bebyggelse i Tingbjerg. På de grønne områder skal efter planen bygges ca. 1.500 private boliger. Foto: Kaj Bonne
Politikerne i København skal tage stilling til statusrapport vedrørende udviklingsplanen, som kommunen i samarbejde med de almene boligorganisationer fsb og SAB skal indsende til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

De almene boligorganisationer skal via kommunalbestyrelsen hvert år frem til 2030 underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om status for realisering af milepælene i udviklingsplanerne for de såkaldt ”hårde ghetto’er”. Den første statusrapport for Tingbjerg/Utterslevhuse skal indsendes til styrelsen senest den 1. oktober i år.

Tingbjerg/Utterslevhuse er udpeget som et hårdt ghettoområde efter lovgivningen om parallelsamfund fra 2018. Dermed er der krav om at udarbejde en udviklingsplan for området, som bl.a. skal sikre, at andelen af almene familieboliger højst udgør 40 % i 2030 (i dag er andelen 96 %).

Københavns Kommune har i samarbejde med de almene boligorganisationer SAB og fsb indsendt Udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Hovedindholdet i Udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse er fortætning med private boliger fordelt med ca. 1.500 private boliger i Tingbjerg og ca. 660 private boliger i Bystævneparken.

Herudover suppleres med nybyggeri af og ”ommærkninger” til ungdoms- og ældreboliger samt etablering af nye butikker og daginstitutioner.

Nybyggeri af private boliger og erhverv i Tingbjerg
På Bygården, tidligere Lille Torv, er der i 2019 blevet opført 35 nye private boliger og butikslokaler. På Store Torv er projekteringen af nye byggerier med butikker, private boliger og et nyt plejehjem igangsat, og byggeriet forventes at starte i 2021.

I det øvrige Tingbjerg arbejder parterne for at udarbejde lokalplaner, der skal muliggøre opførelse af private rækkehuse og ejerlejligheder, lejelejligheder, ungdomsboliger og evt. tagboliger. Lokalplanforslaget for fase 1 forventes politisk behandlet i 1. kvartal 2021, hvor også de konkrete byggemuligheder fastlægges.

Muligheder for tagboliger, bebyggelse ved kollegiet og på fredede arealer undersøges og bearbejdes i den videre behandling.

”Ommærkninger” i Utterslevhuse
Københavns Kommune og SAB har i foråret 2020 fået ministeriets tilladelse til at gennemføre et forsøgsprojekt med etablering af et alment ungdomsboligfællesskab i Utterslevhuse, som indebærer ommærkning af 16 familieboliger til 33 ungdomsboliger. Forsøgsprojektet er en del af parternes undersøgelse af, hvordan der kan etableres attraktive ungdomsboligkoncepter i Tingbjerg/Utterslevhuse. Ommærkningen skal bidrage til at nå målet om højst 40 % almene familieboliger i 2030.

Ommærkning af boliger forventes gennemført i forbindelse med en naturlig fraflytning.

Nybyggeri af private boliger og erhverv i Bystævneparken
Bystævneparken er godkendt af staten som en del af udviklingsplanens område, forudsat at der etableres en vejforbindelse til biler mellem Tingbjerg og Bystævneparken. Københavns Kommune samarbejder med de statslige myndigheder om at tilvejebringe den anlægslov, der er en forudsætning for at etablere vejforbindelsen. Et nyt forslag til helhedsplan for Bystævneparken er under udarbejdelse og forventes forelagt for Borgerrepræsentationen primo 2021.
Langhusvej
Boligerne på Langhusvej, som indgår først i fase 2 af lokalplanen (2021-2023). Boligorganisationen fsb arbejder fortsat på, at rækkehusene på Langhusvej erstattes med 42 nye almene boliger målrettet den nuværende beboergruppe samt et større antal private boliger. De nuværende beboere gives fortrinsret af fsb til de nye almene handicapvenlige boliger på Langhusvej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top