Nedrivning, istandsættelse og boligbyggeri
Kobbelvænget-01-36-20.jpg
Kobbelvænget, hvor ejendommen i midten skal nedrives og give plads til boliger. Foto: Kaj Bonne
Et forslag til lokalplan for et område mellem Gadelandet, Frederikssundsvej og Kobbelvænget er frem til den 10. september i offentlig høring. Der har på stedet tidligere ligget flere virksomheder, men i dag er de fleste bygninger tomme. Utidssvarende bygninger og bygninger i dårlig stand skal efter planen nedrives, mens de bedste erhvervsbygninger sættes i stand. Samtidig giver lokalplanen mulighed for at bygge nye ungdoms- og familieboliger.

Lokalplanen giver mulighed for en ny bebyggelse i form af ungdoms- og familieboliger samt etablering af serviceerhverv. Den eksisterende randbebyggelse mod Frederikssundsvej og en del af Gadelandet kan bevares og sættes i stand. Forslaget skal sikre, at der indrettes grønne byrum og forbindelser gennem området. Der gives også mulighed for opførelse af en ny randbebyggelse mod Frederikssundsvej.

Boligandelen skal ligge mellem 40 og 75 %, og erhvervsdelen mindst 25 %. D nye boliger, som bliver private, vil være på ca. 20.700 kvadratmeter og må højst være på seks etager og 24 meter høje. Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdt i sidste uge et velbesøgt borgermøde om forslaget til lokalplanen. Herefter vil Lokaludvalget afgive et høringssvar til forslaget.

– Generelt synes jeg det er et udmærket forslag, men der er enkelte forhold, hvor jeg er lidt betænkelig, siger formanden for Lokaludvalgets Byudviklingsudvalg, Palle Lolk.

– Byggeriet og området kunne være mere åbent og tilgængeligt udefra, hvilket også ville skabe større sammenhæng med det øvrige område. Der burde også planlægges med flere parkeringspladser, end de 100, der etableres i parkeringskælder og på vejen, siger Palle Lolk.

– Det er endvidere et spørgsmål, om det der betegnes som ungdomsboliger, er boliger til unge og ikke kun små boliger, tilføjer Palle Lolk.

Visualisering af eksisterende og ny bebyggelse mod Kobbelvænget set fra sydøst. Illustration: Skovhus Arkitekter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top