Budgetaftale i Region Hovedstaden
Herlev-Hospital-og-Parkeringshus.jpg
Herlev Hospital - et af regionens 9 sygehuse. Foto: presse
Alle regionsrådets partier har indgået en aftale om budgettet for Region Hovedstaden for 2021, som skal friholde hospitalerne for centrale besparelser.

Alle regionsrådets partier har indgået en aftale om budgettet for Region Hovedstaden for 2021, som skal friholde hospitalerne for centrale besparelser. Partierne i regionsrådet er enige om at skabe mest mulig ro omkring patienternes behandling og medarbejdernes hverdag.

– Jeg er først og fremmest stolt over, at vi på tværs af alle partier rykker sammen om at løse de udfordringer, som vi har mødt med en verdensomspændende virus. Vi er alle enige om, at det vigtigste er at normalisere sundhedsvæsnet og give medarbejderne ro – så alle de mennesker, som har fået udskudt behandling under coronapandemien, hurtigst muligt kan komme til, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Der er også afsat 20 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i 2022 til samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger om mere behandling i eget hjem og om gode overgange for borgerne mellem de forskellige dele af sundhedsvæsnet.

Andre dele af budgetaftalen:
Fokus på at nedbringe ventetider.

Styrket dialog og inddragelse af børn og deres familier.

Besparelse på busser sløjfet.

Mere sikker medicinering af børn.

En styrket grøn udvikling.

Penge til kortere ventetid til psykologhjælp.

Regionsrådet Hovedstaden
• driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø
• samarbejder med kommuner om vækst og udvikling af trafik og uddannelse
• ledes af 41 folkevalgte politikere
Region Hovedstaden
1,8 mio. indbyggere
29 kommuner
38.000 ansatte i regionen
Budget 2021: 41,4 milliarder kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top