Bred aftale om budgettet
Brønshøj-Gl-Skole-02-37-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det var en tilfreds børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen, der i sidste uge kunne fortælle om kommunens budget for 2021, hvor der bl.a. blev afsat penge til planlægning af flytning af Kulturhuset i Brønshøj fra Pilegården til Brønshøj Gamle Skole. Foto: Kaj Bonne
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Fremad står bag Københavns Kommunes budget for 2021

– Jeg er glad for at fortælle, at et flertal af partier på Københavns Rådhus onsdag indgik aftale om byens budget for næste år. Det har været afgørende for Socialdemokratiet, at vi med aftalen styrker kernevelfærden med historiske investeringer til flere hænder i vores daginstitutioner og en investeringsplan på socialområdet. Selvom vi er i en krise, skal vi styrke vores velfærd og grønne byudvikling, siger overborgmester Frank Jensen.

– I Brønshøj-Husum har vi finansieret forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole, skilte ved Utterslev Mose og mageskiftet, der sikrer Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole. EnergiCenter Voldparken har fået en fornyet bevilling og der er givet penge til en foranalyse af en grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose. Vi har også finansieret en række kriminalitetsforbyggende initiativer samt videreførelse af tryghedspartnerskabet i Tingbjerg, lyder det fra overborgmesteren.

Hele budgetaftalen kan læses her: https://www.kk.dk/budget2021

Brønshøj-Husum i Budget 2021
Bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenteret.
Planlægningsbevilling til kulturhus i Brønshøj Gamle Skole.
Ny skiltning i Utterslev Mose.
Mere sikker skolevej til Bellahøj Skole.
Videreførelse af tryghedspartnerskab i Tingbjerg-Husum.
Videreførelse af sociale partnerskaber.

Glæde over udsigten til mageskifte
– Det er en stor ting for bydelen, hvis Kulturhuset kan flytte til Brønshøj Gamle Skole og Pilegården kan indrettes til tandklinik for børn, siger borgmester
Jesper Christensen

– Det er en stor ting for bydelen, hvis Kulturhuset kan flytte til Brønshøj Gamle Skole og Pilegården kan indrettes til tandklinik for børn, siger borgmester
Jesper Christensen

Med en planlægningsbevilling på 2,3 mio. kr. er der nu lagt op til muligheden for at gøre Brønshøj Gamle Skole på Brønshøjvej til nyt kulturhus i Brønshøj. – Det kan bidrage til at skabe et samlet miljø med aktiviteter og et nyt centrum med mange potentialer, hvor også Rytterskolen kan indgå, siger Jesper Christensen.

Også formanden for Kulturudvalget i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Kirsten Møller, er glad for resultaterne af budgetforhandlingerne for 2021.

– Vi har fået den længe ønskede planlægningsbevilling for et mageskifte mellem Pilegården og Brønshøj Gl skole. Samtidig er der afsat midler til husleje og service på forbrugsudgifter i Pavillonen ved siden af skolen, så vi kan begynde at bruge den ellers tomme pavillon til kulturelle formål. Dermed er der endelig blevet skabt et grundlag for at kunne udvikle Brønshøj Torv med dets kommunale bygninger og pladserne omkring med udgangspunkt i Brønshøj Gl. Skole som kulturhus, siger Kirsten Møller.

Høringer og workshops
– Der er dog et stykke vej endnu inden dette kan blive til virkelighed. Først skal det undersøges, hvad der kan lade sig gøre og hvad det vil koste. Samtidig skal borgerne og berørte foreninger inddrages i en række høringer og workshops om en helhedsplan for Brønshøj Torv med alle dets kommunale bygninger og pladser. Så når vi når frem til sommeren 2021 vil vi forhåbentlig have et bud på hvad vi godt kunne tænke os og hvad det samlet set vil koste at realisere, fortsætter Kirsten Møller.

– Lokaludvalget har på sit sidste møde besluttet at afsætte midler til gennemførelse af borgerhøringer og workshops sammen med eksperter og interessenter på området. Så snart Kultur – og Fritidsforvaltningen, Pilegården og Lokaludvalget har drøftet og planlagt processen, under skyldig hensyntagen til Covid – 19 restriktionerne, vil dette blive annonceret, så alle med interesse for sagen på forskellig vis kan blive hørt. Det bliver en spændende proces, slutter Kirsten Møller.

EnergiCenter Voldparken fortsætter
15,6 mio. kr. over de næste fire år til fortsat drift

– EnergiCenter Voldparken gør et kæmpe arbejde for at engagere områdets børn, unge og voksne, og de har en stor betydning for det lokale fællesskab i området. Det skal selvfølgelig fortsætte! Jeg er rigtig glad for, at det nu er lykkedes at sikre penge til stedet og Frivilligcenteret de næste fire år, så de mange lokale foreninger og frivillige kan fortsætte de gode aktiviteter og arrangementer de næste år, udtaler overborgmester Frank Jensen.

Bevillingen udløser også glæde hos Karsten Brisell, der er formand for bestyrelsen for Udviklingsforeningen for EnergiCenter Voldparken.

– Det er en stor anerkendelse, at ECVs drift nu er sikret de næste fire år. En anerkendelse af alle de frivillige, som tilbyder aktiviteter på ECV, og af alle bydelens borgere, som bruger ECV. Budgetaftalen bliver startskuddet til en spændende udvikling, hvor vi vil styrke vores grund-DNA omkring frivillige og foreningsliv, men også hvor vi aktivt bidrager til den lokale byudvikling, siger Karsten Brisell.

Foto: ef

Nye skilte i Utterslev Mose
Med 0,3 mio. kr. opfyldes lokalt ønske

– Vi er rigtig glade for, at der i et stort budget også plads til vores lokale projekt; Info-skilte i Utterslev Mose. Nu kan alle københavnere snart få glæde af det engagement og det lokale kendskab, der ligger bag Info-skiltene, siger formanden for Miljøudvalget i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Ida Jørgensen. Det er en sag, som Miljøudvalget har arbejdet for gennem en længere periode.

– Info-skiltene vil indeholde plancher om dyre- og plantelivet i Utterslev Mose, og det betyder, at vi kan komme tættere på livet i Utterslev Mose. Det er lokale entusiaster, der har udvalgt hvilke dyr og planter, der skal vises. Vi er så heldige, at en lokal grafiker, der tidligere har tegnet dyr for Zoo, har lagt tid og energi i at tegne plancherne. Vi glæder os meget til at resultaterne af dette arbejde snart kan ses, tilføjer Ida Jørgensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top