Ambitiøst partnerskab skal styrke biodiversiteten
Kagsmosen-19-34-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kagsmosen - en af naturens perler i bydelen. Foto: Kaj Bonne
Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening indgår et ambitiøst samarbejde for at styrke biodiversiteten i landets hovedstad og vil inddrage københavnerne i at skabe mere og vildere natur

Selvom København i årtier har arbejdet med grønne løsninger, klimaomstilling og bæredygtighed, så er naturen og biodiversiteten i byen ofte under press.

Derfor går Københavns overborgmester Frank Jensen og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding sammen om en ny, ambitiøs partnerskabsaftale, der skal fremme biodiversiteten i landets hovedstad ved at skabe flere levesteder til vilde plante- og dyrearter, og give flere københavnere jord under neglene og adgang til vild natur i den by, hvor de bor.

– København skal være verdens grønneste by i mere end én forstand. Vi skal have langt færre grå veje, pladser og byrum, og flere træer, grønne tage, græsningslaug og grønne åndehuller, så vi får naturen helt ind i alle københavneres hverdag. Det er et langt, sejt træk at øge biodiversiteten, men det er muligt, hvis vi alle sammen gør en indsats. Danmarks Naturfredningsforening er en stærk allieret – de har en enorm viden om natur, som er afgørende for at skabe reelle forandringer og engagere københavnerne i at gøre byen grønnere, siger overborgmester Frank Jensen.

– En ny grøn kurs
Partnerskabet indebærer samarbejde omkring en ny strategi for kommunen, der skal fremme biodiversiteten og naturen i København over de næste 30 år – med konkrete delmål som fx flere grønne oaser til træer, vilde blomster, fugle og insekter, begrønning af kommunale bygninger og græsnings- og naturplejelaug i alle bydele.

Samtidig har kommunen netop sat penge af til en ny pulje til borgerdrevne naturprojekter, som skal udmøntes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Puljen skal åbne byen op for lokale ildsjæle, som på udvalgte arealer kan få ansvaret for at tage vare på eksisterende natur eller skabe nye initiativer, som gør byen grønnere. Det kan for eksempel være blomsterenge i parken, træer i gaden, grønne gårdrum, plantevægge op ad kedelige, grå bygninger og taghaver med vild natur.

– Hvis vi skal løse naturens krise, kræver det at både politikerne og borgerne bidrager og viser handlekraft og engagement. Med det her partnerskab skal Københavns Kommune gå foran og skabe den langsigtede strategi for naturen i København. Samtidig inddrager vi borgerne i at skabe mere bynatur og formulere visionerne for naturen i København. Det her partnerskab vil forhåbentlig være med til at sætte en ny grøn kurs for København, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.
Arbejdet med at udvikle strategien går i gang 1. januar 2021 og skal vedtages politisk i starten af 2022.

Det nye, grønne partnerskab omfatter to spor:

1. Udvikling af en ambitiøs biodiversitetsstrategi, der opstiller klare mål og visioner for at stoppe arternes tilbagegang og udvikle et grønnere København de næste 30 år.

2. En ny pulje til at fremme borgerdrevne indsatser, som er med til at skabe mere natur i hverdagen. Puljen kan søges af københavnere, der ønsker at få ansvaret for at tage vare på eksisterende natur eller skabe et nyt projekt, der gør byen grønnere.

I kommunens budget for 2021 er afsat syv mio. kr. til de to spor. I budgettet blev der også sat penge af til fx at sikre flere frugttræer, buske og spiselige planter.

Kommuneplan 2019 har som mål at der plantes 100.000 nye træer i byen de næste 12 år.

Kommunens grønne områder udgør i dag næsten en femtedel af byens samlede areal.[/color-box]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top