Kirken og socialt arbejde – samarbejde med Kompasset
På Kæmnervej 1 i NordVest ligger Kompasset, som er varmestue og rådgivning for hjemløse

På Kæmnervej 1 i NordVest ligger Kompasset, som er varmestue og rådgivning for hjemløse. – Kirkerne bør støtte mere, siger provsten
Det er Kirkens Korshær, som driver stedet, og der er tilknyttet 12-23 ansatte og 20-25 frivillige– flest i vinterhalvåret, hvor der tilbydes overnatning til et begrænset antal hjemløse. Silvia Fontana er indvandrer fra Italien og var i de første år frivillig, men er siden blevet ansat. Hun bruger hver dag sin uddannelse inden for socialrådgivning og jura, for det er en jungle at finde rundt i, hvordan man bedst hjælper de mennesker, der kommer i Kompasset. Hun fortæller, at man ofte har en skæbne i sine hænder, og man vil gøre alt, hvad man kan for at hjælpe folk ind på en farbar vej.
– Det kan være en ung gravid pige fra et af de fattige lande i Europa, som står alene uden bolig, arbejde eller netværk i Danmark. Det kan være en indvandrer fra et afrikansk land, som drømmer om et arbejdsliv i Danmark. Ofte hører man aldrig fra dem igen. Men for nyligt vendte én tilbage og kunne fortælle succeshistorien om, hvordan han nu har lært dansk og taget 9. klasse og er i gang med en uddannelse som maler. Der er også mange psykisk syge, som tumler rundt i systemet, og som man kun kan hjælpe lidt fra gang til gang, fortæller Silvia.

En støtte som fungerer
Provsten for Brønshøj-Bispebjerg Provsti, Johanne Haastrup, drømmer om, at kirkerne i provstiet kunne bakke endnu mere op om det vigtige sociale arbejde, der udgår fra Kompasset. I 2020 har flere kirker bl.a. hendes egen bidraget med så meget økonomisk støtte, som loven tillader, at kirkekassen må. Men målet for hende er, at der skal være overnatningsmuligheder for hjemløse alle årets måneder og tilbud om et måltid varm mad, hvis ikke alle, så i hvert fald mange af ugens dage. Men før den drøm kan nærme sig virkeligheden er der mange regler, der skal afdækkes, og mange frivillige, der skal findes, for ikke at tale om den økonomi, der skal tilvejebringes.
– I gamle dage var det jo kirken eller klostret, der tilbød disse ting, siger Johanne Haastrup. – I dag er mange ting anderledes. Vi har et velfærdssamfund, som opfylder mange af de opgaver kirken havde en gang. Men vi må bare se i øjnene, at der er nogle, der falder uden for, og at kirken ikke længere er specialister i socialt arbejde. Heldigvis har Kirkens Korshær og Kompasset den specialviden, der skal til, for at opfylde det behov, der er. De har mange års erfaring, og de har dygtige ansatte, som forstår at bruge den frivillige arbejdskraft, der melder sig, fortæller Johanne Haastrup.
– Nogle præster og kirker i provstiet har ihærdigt prøvet at få et tilbud op at stå med overnatning i vintermånederne. Men der var mange grunde til, at det ikke lykkedes. En af dem var det faktum, at gruppen af hjemløse er ressourcesvage også psykisk. De magter ikke at skulle et nyt sted hen hver aften med bus eller taxi sammen med nogle, de ikke kender så godt. Det bedste vi kan gøre som kirke er at støtte op om det tiltag, der er i gang og som fungerer, slutter Johanne Haastrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top