Udtalelse fra foreningerne på EnergiCenter Voldparken
skiltebillede.jpg
Foto: privat
Generalforsamlingen for Udviklingsforeningen vedtog den 30. juni nedenstående udtalelse:

Generalforsamlingen for Udviklingsforeningen vedtog den 30. juni nedenstående udtalelse:
”Foreningerne på EnergiCenter Voldparken opfordrer Borgerrepræsentationen til i budgetforhandlingerne for 2021 at fortsætte det gode samarbejde med EnergiCenter Voldparken. En flerårig budgetaftale vil sikre fortsat udvikling af et stærkt samlingspunkt for bydelens borgere, skabe liv og styrke fællesskabet i Brønshøj-Husum. ”

Vi rækker ud, bygger bro og byder velkommen
EnergiCenter Voldparken stimulerer til glæde og stolthed blandt beboere i Brønshøj-Husum: Vi samler mennesker på tværs af en opdelt og udfordret bydel. Vi rækker ud og brygger bro. Vi byder alle velkom¬men, som ønsker at bidrage til et levende, lokalt fællesskab.

Liv og fællesskab i Brønshøj Husum
Hver dag, hver uge, året rundt, kommer børn, unge, voksne og ældre til EnergiCenter Voldparken for idræt, leg, bevægelse, natur, udeliv, mad, sprog, fordybelse, sang, musik, kreativitet og spil. Frivillige, foreninger, ansatte, lokaludvalg samt finansiering fra stat, kommune og fonde gør det hele muligt på den gamle skole i den nordvestlige udkant af Københavns Kommune: ECV – byens bedste frikvarter.

For alle beboere i Brønshøj-Husum
EnergiCenter Voldparken er for alle børn, unge, voksne og ældre i lokalområdet, som er nysgerrige på aktiviteter og fællesskab. EnergiCenter Voldparken er for mennesker, der tager initiativ, og som fylder rammerne med aktiviteter og foreninger.

60 foreninger bruger EnergiCenter Voldparken til aktiviteter. Folkekøkkenet serverer økologisk mad til bydelens største fællesspisning. 350 børnehavebørn nyder godt af stedets faciliteter og mad. Byhaven er åben for lokalområdets familier.

Energien fra frivillige er vokset de sidste 12 år
Da klokken i sommeren 2008 ringede ud for sidste gang på Voldparken Skole, flyttede drømmen om et lokalt og bredtfavnende aktivitetshus ind. Brønshøj-Husum Lokaludvalg, foreninger og naboer gik sammen for at skabe et brugerdrevet hus for frivillige og foreninger. Med kommunen og fonde som samarbejdspartner og sponsor har frivillige skabt liv i de tomme lokaler.

Energien vokser i fremtiden
EnergiCenter Voldparken vil også i 2021 og de kommende år bidrage til byudviklingen i Brønshøj-Husum og Tingbjerg. Det vil ske med en mangfoldighed af aktiviteter i faciliteter, som er attraktive for nye og gamle beboere.

Aktivitetsmulighederne er mange Natur- og friluftsoplevelser med afsæt i bemandet legeplads, outdoor faciliteter og byhave. Fællesskabende aktiviteter, folkekøkken og foreningsliv, som bygger bro mellem Voldparken, Gadelandet og Tingbjerg. Kreative rum, som tiltrækker entreprenante og skabende mennesker til musik, teater, madkultur, kurser og events. Flere relationer og mere brobygning!

Strategisk samarbejdsaftale for synergi
EnergiCenter Voldparken er relevant og værdifuld for gennemførelsen af Københavns Kommune politiske intentioner for området. Vi ønsker et tættere samarbejde med Københavns Kommune – både på politisk niveau og i forvaltningen.

Samarbejdet kunne formuleres i en strategisk samarbejdsaftale, som styrker samarbejdet mellem civilsamfund og kommune og heri udfolder potentialer og synergier. Det er oplagt, at en driftsbevilling til EnergiCenter Voldparken knytter an til en strategisk samarbejdsaftale.

FAKTA
På generalforsamlingen blev formanden for Udviklingsforeningen, Karsten Brisell, genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt blev Stine Skot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top