Ønsker til budget for 2021 til debat
Hans-skole.jpg
Lokaludvalgsformand Hans S. Christensen foran Brønshøj Gamle Skole, der måske skal være nyt kulturhus. Foto: ef
Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil komme med lokale input til Københavns budget for næste år

Allerede i august vil Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i København foretage 1. behandling af kommunens samlede budget for 2021, og umiddelbart herefter forventes de konkrete politiske forhandlinger om budgettet at starte. Budgetforslaget sendes også i høring, blandt andet i kommunes Lokaludvalg, og Brønshøj-Husum Lokal­udvalget forventes på sit møde den 20. august at vedtage et høringssvar, der gør opmærksom på ønsker fra bydelen.
– Vi har foreløbig drøftet fire lokale forhold, som vi vil gøre politikerne opmærksomme på, men den endelige prioritering og formulering, foretager vi på vores Lokaludvalgsmøde i august, siger Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Fire lokale ønsker
– Vi ønsker, at der sættes fokus på forslaget om at Brønshøj Gamle Skole indrettes som Kulturhus, og at det nuværende Kulturhus Pilegården indrettes til den tandklinik, der ellers var foreslået i den gamle skole. Vi tror, at det vil bidrage til at give bydelen et løft at samle kulturelle aktiviteter tæt på Brønshøj Torv med et levende og trygt miljø, fortæller Hans S. Christensen.
– Skiltningen i Utterslev Mose er i stærkt forfald, og vi har tidligere gjort politikerne opmærksomme på problemet. Det er faktisk også forhold, der indgår i Helhedsplanen for Utterslev Mose fra 2017, hvori der indgår et ønske om at genetablere og opgradere formidlingen omkring Utterslev Mose – og der er tidligere i år lavet et budgetnotat af Teknik- og Miljøforvaltningen, der blandt andet viser, at en skiltning kan laves for ca. 200.000 kr. i samarbejde med Lokaludvalget, fortæller Hans S. Christensen.
– Et tredje ønske er, at sikre den fortsatte drift af EnergiCenter Voldparken. Sidste år ”glemte” politikerne i forbindelse med budgettet for indeværende år at give bevilling til driften, men fandt alligevel pengene til en et-årig bevilling, der udløber til nytår, fortsætter Hans S. Christensen, og tilføjer at han ønsker, at EnergiCenter Voldparken også får en bevilling til næste år, og gerne en flerårig bevilling, i forhold til huslejeaftale for foreningshuset samt drift af haller og Frivilligcenteret.
Endelig er der lagt op til, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil gøre politikerne opmærksomme på et ønske om at Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskabet mellem blandt andet Københavns Kommune, skolerne, politiet og boligforeningerne kan fortsætte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top