Lover affaldsløsning på Bellahøj
IMG_3737.jpg
Boligselskaberne lover bedring - og politikerne følger sagen om affaldshåndtering på Bellahøj. Foto: ef
Boligorganisationen SAB understreger, at de nuværende containere til affald på Bellahøj er en midlertidig løsning

Forholdene omkring affaldsstationerne i Bellahøj har været kraftig kritiseret, hvilket er kommet til udtryk i blandt andet Brønshøj-Husum Avis. Boligorganisationen Samvirkende Boligselskaber (SAB) oplyser i en pressemeddelelse, at de nuværende affaldscontainere er en midlertidig løsning, og at der efter sommerferien afholdes informationsmøder for alle beboerne om mulige affaldsløsninger. Her vil beboerne blive præsenteret for fire forskellige løsninger, og på et afdelingsmøde træffes herefter beslutning om en permanent affaldshåndtering. Der vil herefter blive sat gang i en kampagne, om hvordan man sorterer affald bedst muligt.
SAB oplyser, at de har modtaget tre påbud de seneste år fra Arbejdstilsynet omkring håndtering af affald fra affaldsskaktene. Det drejede sig blandt andet om tunge løft og udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer, hvorefter SAB’s organisationsbestyrelse besluttede den 16. september 2019 at lukke affaldsskaktene, hvis ikke det kunne lykkes at finde og implementere en holdbar løsning inden for Arbejdstilsynets tidsfrist. Det lykkedes ikke for SAB eller KAB, der administrere boligområdet, at finde en løsning, hvor både Arbejdstilsynets påbud kunne imødekommes, og affaldsskaktene kunne holdes åbne. Derfor blev affaldsskaktene lukket 15. november 2019.
SAB oplyser, at de er klar over, at der har været udfordringer med de midlertidige affaldspladser, men finder at ejendomsfunktionærerne har ydet en ekstraordinær indsats for at holde affaldspladserne rene og fastgøre containerne, så de ikke vælter i blæsten. – Pladserne bliver gennemgået og ryddet 3-4 gange på alle hverdage mellem kl. 6 og 18. På lørdage, søndage og helligdage bliver affaldspladserne gennemgået én gang om dagen. Samtidig har de haft en tæt dialog med Københavns Kommune om antallet af containere, lyder det fra SAB.
– Det har været en lang proces at komme hertil, og i SAB og KAB er vi ærgerlige over det langstrakte forløb, der samtidig har forlænget tiden med de midlertidige affaldspladser. Vi er imidlertid sikre på, at der kan findes en god løsning sammen med beboerne, slutter pressemeddelelsen fra SAB.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top