God gang i arbejdet
IMG_8988.jpg
Nye trapper er ved at komme på plads på Bellahøj Friluftsscene. Foto: ef
I september forventes arbejdet afsluttet med renoveringen af Bellahøj Friluftsscene

Hermed opfyldes et mangeårigt ønske fra blandt andet Brønshøj-Husum Lokaludvalg om, at den unikke scene og omgivelserne igen kommer til sin ret efter mange års nedslidning og forfald. Projektet bygger på en visionsplan udarbejdet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
Det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renoveringen, der startede i april i år. Renoveringen omfatter anlæggets trapper, kanterne, tribunen og siddepladserne samt udskiftning af strømudtag og etablering af en ny belægning på scenegulvet og på de trapper og stier, der fører til Friluftsscenen. Der vil også blive opsat bænke og blive mulighed for opbevaring af sceneudstyr.
Som led i renoveringen vil der blive tyndet ud i de 20-30-årige selvsåede træer, som i dag skygger for det oprindelige tjørnekrat i Bellahøjparken, de vil blive erstattet med nyplantet tjørn. Udtyndingen vil også sikre, at de to trærækker på toppen af tribunen kan fastholdes og opfattes som en allé.
Der har også været lokale ønsker om belysning ved friluftsscenen, men grundet naturfredningen af området er denne løsning ikke mulig.
Siden etableringen har Bellahøj Friluftsscene været en vigtig del af Bellahøjparken. Gennem årene har den lagt grund til lidt af hvert: I begyndelsen var det primært teaterstykker, som blev opført, men siden ombygningen i 1950’erne og særligt i nyere tid er Bellahøj Friluftsscene blevet anvendt til alt fra politiske møder, kulturelle og folkelige arrangementer, dansearrangementer, skuespil og sang.

FAKTA
Bellahøj Friluftsscene er tegnet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen og opført i 1954. Den erstattede den hidtidige scene fra 1938.
Overskudsjorden fra byggeriet af Bellahøjhusene blev brugt til at opbygge et ’rigtigt’ amfiteater.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top