Fokus på den lokale kultur
Kirsten-Møller.jpg
Kirsten Møller - her foran Brønshøj Vandtårn. Foto: ef
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fem fagudvalg, der er åbne for alle. Kulturudvalget ser en masse potentiale og muligheder i bydelen

Kirsten Møller har igennem hele sit arbejdsliv arbejdet med uddannelses-, erhvervs– og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål og med ligestilling både nationalt og internationalt. Hun har været ansat både i offentlige og private virksomheder og organisationer. Da hun for snart 10 år siden nedtrappede sit erhvervsarbejde, besluttede hun samtidig at involvere sig i frivilligt arbejde bl.a. ved at deltage i arbejdet i det nyoprettede Brønshøj Husum Lokaludvalg. De sidste seks år har hun været formand for Kulturudvalget.

– Det er mit politiske engagement, der driver værket. Jeg kan ikke lade være med at kaste mig ud i nye projekter, når jeg kan se muligheder og potentialer for at skabe nye lære- og væresteder for alle uanset baggrund. I Brønshøj-Husum, hvor jeg har boet igennem 45 år, hvor min søn gik og nu mine børnebørn går i skole, er der rigtig mange uudnyttede potentialer, siger Kirsten Møller. – Vi har så mange bygninger, pladser, grønne og blå områder, der bruges alt for lidt. Vi har rigtig meget at byde på, og alligevel er Brønshøj-Husum fortsat et udkantsområde i København. Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal have skabt en levende by med trygge fællesskaber. Det vil jeg gerne bidrage til sammen med alle de andre frivillige kræfter og professionelle kulturaktører i vor bydel, fortsætter Kirsten Møller.

Kultur i en bred forstand
Kulturudvalget ser en masse potentialer og uudnyttede muligheder i bydelen, der kan bidrage til at skabe mere liv og fællesskab. Udvalget ønsker at gå nye veje og udvikle de steder i bydelen, der kan fremme visionerne om en levende og sund by med gode fællesskaber.

– I Kulturudvalget ønsker vi at inddrage borgerne, erhvervsdrivende, uddannelses- og kulturinstitutionerne og de mange frivillige foreninger i bydelen til at udvikle aktiviteter og projekter, som kvartererne kan få ejerskab over, og som samtidig kan være til glæde for hele bydelen og hele København, siger Kirsten Møller.

– Kulturudvalget har og vil i de kommende år beskæftige sig med kultur og fritidspolitik i bred forstand. Puljemidlerne vil blive anvendt på en måde, der understøtter vores tanker og kulturudvalget opfordrer borgere og frivillige foreninger til at søge puljemidlerne, og til at gå sammen om at skabe projekter og aktiviteter, der understøtter netværksdannelsen, fællesskaber og kulturelle oplevelser i bydelen, tilføjer hun.

Kulturudvalget har efter en årrække med ansvar for egne store konkrete projekter, besluttet at bruge dette år til at arbejde mere politisk og strategisk for at få politikerne på Københavns Rådhus bedre i tale og til at følge og støtte foreningernes og kulturinstitutionernes arbejde. Der skal også arbejdes med at få rekrutteret flere nye medlemmer og frivillige til at deltage i udvalgets arbejde.

De traditionsrige begivenheder fortsætter
2700 Kulturdagen med uddeling af bydelsprisen er et af de store arrangementer, som Kulturudvalget deltager i. Dette blev aflyst i år på grund af coronakrisen, men denne og tilsvarende begivenheder vil fortsat finde sted hvert år i bydelen. Lyset på vandtårnet og festligholdelsen af dette vil også fortsætte, og i år får Bellahøj Friluftsscene gennemgået en længe ventet renovering.

– Det har været et ønske fra hele Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at få Bellahøj Friluftsscene renoveret, udtaler Kirsten Møller.

– Derudover fyldte vores smukke vandtårn 90 år, og det skulle vi have fejret i maj i år. Vi havde planlagt en dobbelt korkoncert, men vi håber, at vi kan afholde fødselsdagen næste år. Akustikken i det gamle vandtårn er noget helt specielt, og har man ikke været til koncert i vandtårnet før, kan man både på vores hjemmeside og facebookside se en video fra jul i vandtårnet 2019. På YouTube findes ligeledes en række optagelser fra koncerter o.a. gennem de sidste 5 år, afslutter Kirsten Møller.

Endvidere er Kulturudvalget meget optaget af at få omdannet Brønshøj Gl. Skole, med de dertil hørende bygninger og pladser til et nyt aktivt kulturcentrum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top