Vi skal skabe tryghed i ældreplejen
Alt for mange ældre oplever desværre et for stort skifte i personalet i ældreplejen, der kommer og hjælper dem i deres hjem. Det skaber utryghed og forvirring blandt de ældre, der kan opleve det som en ‘banegård’.

Af Trine Madsen, Simon Simonsen og Tue Hækkerup, medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Socialdemokratiet

Alt for mange ældre oplever desværre et for stort skifte i personalet i ældreplejen, der kommer og hjælper dem i deres hjem. Det skaber utryghed og forvirring blandt de ældre, der kan opleve det som en ‘banegård’. Sådan må det ikke være i København. Derfor har Socialdemokratiet netop foreslået, og med opbakning fra et samlet udvalg, fået vedtaget et forslag om forsøg med mere fast personale i ældreplejen.

Socialdemokratiet ønsker, at den enkelte ældre borger i København oplever, at det i højere grad er det samme personale, som kommer i hjemmet. Derfor foreslår vi, at der dels bliver igangsat flere forsøg med selvstyrende teams i hjemmeplejen, og dels undersøgt mulighederne for en fast kontaktperson, samt andre tiltag, der kan styrke mere fast personale i borgerens hjem. Gennem forsøgene håber vi, København kan blive klogere og bedre til at skabe større kontinuitet og tryghed i ældreplejen, hvor der uheldigvis er eksempler på, at de ældre har oplevet alt for mange forskellige medarbejdere i deres hjem.

Coronakrisen har været med til at understrege, hvor stor betydning et fast personale i hjemmeplejen kan have. De ældre og andre sårbare borgere har betalt en særlig høj pris for nedlukningen under Coronakrisen, da de ikke i samme omfang som tidligere kan få besøg af venner og familie eller gøre brug af aktivitetstilbud, som de plejer. Det betyder blandt andet, at mange hjemmeboende ældre føler sig ensomme og isolerede. Det øger behovet for kontinuitet i hjemmeplejen, så borgerne ikke skal forholde sig til forskellige og skiftende medarbejde, men i stedet kan opbygge en tryg relation til det personale, der kommer i hjemmet.

Vi takker alle partierne i udvalget for opbakning til forslaget og glæder os til at få gjort op med, at borgere kan opleve en såkaldt ‘banegård’ i deres eget hjem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top