Valg til menighedsråd i september
Brønshøj-Kirke.jpg
Brønshøj Kirke er Københavns ældste bygning i anvendelse. Opført af biskop Absalon i 1180’erne i romansk stil og omkring 1450 tilføjedes det gotiske tårn. Våbenhuset er fra 1892. Foto: ef
Kirkerne har slået dørene op igen efter nedlukningen, og nu går kampen om pladserne i menighedsrådet også i gang

Inden selve valgforsamlingen i september skal det siddende menighedsråd indkalde til et orienteringsmøde om foråret. Efter orienteringsmødet er der således god tid for gamle og nye kandidater til at overveje at stille op til valget til menighedsrådene om efteråret. Allerede tirsdag den 9. juni, kl. 19 indbyder fx både Husum Kirke og Bellahøj Kirke til et orienteringsmøde, hvor der berettes om menighedsrådets arbejde i det forgangne år og informeres om mulighederne for at stille op som kandidat til det kommende menighedsråd.

Valgforsamlingen skal afholdes tredje tirsdag i september, og her bliver det nye menighedsråd fundet efter debat og skriftlig, hemmelig afstemning blandt de fremmødte. Skulle der mod forventning være medlemmer af menigheden, som ikke er tilfredse med udfaldet af valgforsamlingen, har de fire uger til at samle tilslutning til en alternativ kandidatliste, og der bliver afholdt et afstemningsvalg.

Om menighedsråd
Det er menighedsrådet, der sammen med kirkens præster styrer de lokale anliggender i sognet. Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og består af 6-15 medlemmer foruden sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse.

Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. Ved ansættelse af at en ny præst har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for præsten.

Man skal være over 18 år og medlem af Folkekirken for at blive valgt ind i et menighedsråd, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Menighedsråd mødes typisk en gang hver anden uge på hverdagsaftener og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken. Arbejdet i menighedsrådet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top