Trygheden stiger og anmeldelserne daler i 2700
Tryghedsundersøgelse-2020_andel-utrygge-i-aften-og-nattetimerne-2014-2020.jpg
Nye tryghedstal fra Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse viser en positiv udvikling i Brønshøj-Husum blandt andet med det laveste anmeldelsesniveau i 10 år og et fald i andelen af utrygge borgere

I 2019 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt 739 tilfælde af kriminalitet rettet mod borgere. Det svarer til 22,9 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere og er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2019. Det er også markant lavere end gennemsnittet for hele København.

Fald i utryghed
Der er sket et fald i andelen af utrygge generelt og også i aften- og nattetimerne fra 26 pct. i 2019 til 23 pct. i 2020 i Brønshøj-Husum. Selvom anmeldelserne er på et lavt niveau og tallene for tryghed stiger, ligger Brønshøj-Husum i den høje ende med 13 pct. utrygge borgere sammenlignet med andre bydele i København – kun overgået af Bispebjerg, der ligger på 17 pct. utrygge borgere.

32 pct. af de adspurgte fra Brønshøj-Husum har svaret, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår der er trygt at færdes i København. Bandekonflikt er formentlig stadig den mest almindelige årsag til, at københavnere tænker mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. 26 pct. (ud af de 32 pct.) svarede at bandekonflikt/skyderier har påvirket dem. For 18 pct. har grunden været personlige hændelser og for 11 pct. handler det om utryghedsskabende grupperinger. Den bekymring som ligger højest på de adspurgtes liste er dog cykeltyveri (51 pct.), indbrudstyveri (46 pct.), og støjgener fra naboer (44 pct.).

Utrygge steder
53 pct. i Brønshøj-Husum angiver, at der er steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at komme. Her har 22 pct. svaret, at de er utrygge i grønne områder/parker og legepladser, 17 pct. har svaret ”på gaden” og 22 pct. har angivet ”stier” som det sted, hvor de er mest utrygge.

Fokus på tryghed
For at styrke trygheden har kommunen iværksat en række initiativer, blandt andet belysning ved Bellahøjhallerne og midler til at støtte det beboerdrevne projekt ”Sammen om Bellahøj”, som har fokus på at øge trygheden lokalt. I bydelen har der siden 2010 også været et lokalt tryghedsskabende partnerskab i Tingbjerg-Husum, som har fokus på at styrke trygheden i området gennem koordineret samarbejde og aktiviteter på tværs af kommunale aktører, boligselskaber, politiet og borgere. Nærpolitiet er desuden ofte til stede i bydelen med deres mobile politistation og har afholdt flere dialogarrangementer i 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top