Nyt fra Lokalhistorien
DOC030620-03062020105150.jpg
Lokalhistorisk Selskab har udgivet hæfte nr. 121 i sin serie om den lokale historie

Fire gange om året udsender Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev hæftet ”Nyt fra Lokalhistorien” og har netop udgivet nr. 121, der er på 24 sider. Som sædvanlig indeholder hæftet interessante og spændende beretninger om emner fra bydelens historie, denne gang med fokus på blandt andet tidligere tiders butiksliv i Brønshøj, stridigheder mellem bønderne i Husum og om møllersvenden på Bispebjerg Mølle.

I en artikel af Jytte Zabel fortælles om butiksdøden og de mange mindre forretninger, der engang prægede kvarteret mellem Fuglsang Allé og Bellahøjvej, og Helge Baun Sørensen skriver om den lokale topografi beskrevet i forskellige værker.

Heller ikke i 1600-tallet var der ikke altid enighed mellem naboerne i Husum. Svend Ole Nielsen fortæller i en længere artikel om en række konflikter mellem bønderne i Husum, blandt andet mellem to af datidens lokale storbønder, Anders Sandersen og Oluf Nielsen. Konflikterne drejede sig især om adgangen til brugen af marker og engområder. For at udrede forholdene måtte både lensmanden og kongen gribe ind.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top