Nye muligheder for Bellahøjmarken
Bellahøjmarkens grønne område var på vej til at blive helårscampingplads med op til 4.000 m2 bygninger. Teknik- og Miljøforvaltningen udbød Bellahøjmarken, og udbudsrunden er nu afsluttet og forvaltningen har ikke modtaget noget bud.

Af John Steen Johansen, formand for afdelingsbestyrelsen, SAB Bellahøj

Bellahøjmarkens grønne område var på vej til at blive helårscampingplads med op til 4.000 m2 bygninger. Teknik- og Miljøforvaltningen udbød Bellahøjmarken, og udbudsrunden er nu afsluttet og forvaltningen har ikke modtaget noget bud.

Nu må det være på tide at se på andre muligheder for anvendelse af Bellahøjmarken.

Bellahøjmarken har været fredet siden 1958. Det er en af byens truede grønne oaser med mange brugere, som dagligt kan glæde sig over arealet og de skiftende anvendelsesmuligheder.

Området ligger op til det tæt- og højtbebyggede Bellahøj og er et grønt åndehul i en bydel med store indfaldsveje og meget tæt trafik.
Oprindelig var det bestemt at Bellahøjmarken skulle henligge som fælled. Offentligheden skulle have fuld adgang til området (bortset fra 3 måneder med sommercamping uden faste anlæg og bygninger).

Planloven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Offentligheden skal i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Offentligheden og Bellahøjmarkens mange brugere og naboer bør have mulighed for at drøfte mulige alternativer, der kan bevare områdets mere sæsonbetonede anvendelse for eksempel i kombination med plantning af træer i små lunde, der med tiden kan blive Bellahøj Mark og Skov. Det vil være en god og enkel måde at udvide bydelens grønne lunger på.

1 kommentar om “Nye muligheder for Bellahøjmarken”

  1. Lis Nielsen siger:

    Skybrudsplanen for København beskriver er 2 forsikellige projekter, på Bellahøj Marken. En aflang lavning langs østsiden af Bellahøjvej, som kan tibageholde ca. 11.500 m3 vand. Det andet skal kunne tilbageholde ca. 20.500 m3 vand i to forsinkelsesbassiner.
    Det vil passe fint sammen med natur. Det vil passe fint sammen med flora og fauna, så alle der benytter marken vil få flere oplevelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top