Fokus på sundheden i bydelen
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fem fagudvalg, der er åbne for alle. Et af dem er Social- og Sundhedsudvalget

Stine Skot er 43 år og bor i Husum sammen med sin mand Jacob og deres 3 drenge. – Jeg tror på, at vi skal have plads til og støttes i at blive den bedste version af os selv. Fordi det vil skabe det bedste samfund, når vi kærer os om hinanden og finder på spændende ting og gode løsninger, siger hun.

Stine mener, at det at være med i lokaludvalget giver en virkelig god indsigt i de politiske dagsordener i København – hvilket hun finder super spændende.
– Og så giver det ikke mindst mulighed for at arbejde for at forbedre vores by og for at skabe et solidt lokalt kendskab og netværk, fortæller Stine Skot.

Social- og Sundhedsudvalget er et af Brønshøj-Husum Lokaludvalgs fagudvalg og beskæftiger sig med sager, projekter og puljemidler, der både retter sig mod social- og sundhedsområdet samt integrations- og arbejdsmarkedsområdet for borgere over 18 år.

– I 2019 ønskede Social- og Sundhedsudvalget at sætte fokus på bydelens sundhed. Udvalget har derfor arbejdet med sundhed på et strategisk plan med et ønske om at facilitere samarbejde mellem bydelens sundhedsaktører på tværs. Målet er dels at udnytte bydelens ressourcer bedre, så bydelens borgere tilbydes flere og bedre sunde aktiviteter og fællesskaber, og dels at styrke de indsatser kommune, patientforeninger, sportsforeninger mv. udvikler, fortæller Stine Skot.

Lokalt sundhedsnetværk
– Den seneste sundhedsmåling viser desværre, at bydelens borgere er blandt de mest usunde rent kostmæssigt i København. Derfor inviterede vi i november 2019 lokale sundhedsaktører til et stort netværksmøde på Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus. Det blev et velbesøgt arrangement med oplæg og workshops. Der blev skabt et fundament for at danne et lokalt sundhedsnetværk, så de forskellige aktører har mulighed og blik for at kontakte hinanden med henblik på et tværfagligt samarbejde, siger Stine Skot.

– Vi håber, at kunne følge op med Sundhedsnetværksmøde #2 i efteråret 2020 og glæder os meget til oplæg og workshops fra Tingbjerg Pensionistcenter, lokalpolitiet, Brønshøj Boldklub m.fl., siger Stine Skot.

Traditionsrige lokale arrangementer
Social- og Sundhedsudvalget holder fast i den traditionsrige Brønshøj-Husum Walk. Brønshøj-Husum Walk er en motionsdag for ældre med forskellige aktiviteter og poster rundt i Utterslev Mose. Arrangementet skaber samtidig netværk mellem bydelens ældre, ældreforeninger og lokaludvalget.

Udvalget deltog også i planlægningen af Ældredag 2019 i samarbejde med Sundhedshuset i Vanløse og Vanløse Lokaludvalg, og udvalget håber meget, at Ældredagen vil fortsætte på trods af Sundhedshusenes omstrukturering. Ældredagen er en dag, hvor alle ældrerelevante patientforeninger, lokalforeninger, kommunale institutioner, private tilbud mv. samles og fortæller om deres tilbud. Her kan områdets ældre få et godt og samlet overblik over deres muligheder, og få en god snak og en masse information, høre foredrag og musik og ikke mindst have en hyggelig dag med jævnaldrende.

Desuden deltager Social- og Sundhedsudvalget aktivt i 2700Kulturdag i Lokaludvalgets telt, og sidste år arrangerede udvalget en debat om tryghed i bydelen i samarbejde med den kommunale afdeling Team Sikker By og lokalpolitiet.

Alle disse arrangementer er i år desværre sat i bero grundet Covid-19, men Social- og Sundhedsudvalget mødes stadig online, og glæder sig til; at kunne sætte gang i aktiviteter på ny.

Ønsker for Brønshøj-Husum
– Vi har et ønske om flere lægepraksisser i bydelen. Her vil udvalget undersøge de politiske samarbejdsmuligheder kommunalt og regionalt og desuden fortsat insistere på plads til lægepraksis i bydelens nybyggerier. Derudover arbejder vi i udvalget med høringssvar inden for fagudvalgets områder social og sundhed, arbejdsmarked og integration, siger Stine Skot.

– Social- og Sundhedsudvalget dækker over et meget bredt område, og der er rigeligt at lave. Vi har nu kastet os over det strategiske arbejde på sundhedsområdet, men vi har i den grad lyst til også at arbejde med at skabe et strategisk overblik på fagudvalgets øvrige områder, slutter Stine Skot.

Stine Skot, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Social- og Sundhedsudvalg. Foto: privat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top