En samlet indsats i tryghedsarbejdet
Til-artiklen-om-de-Tingbjerg-Husum-Partnerskab.-Luftfoto-af-en-del-af-partnerskabsområdet-blandt-andet-Tingbjerg-og-Voldparken-samt-Vestvolden..jpg
Luftfoto af en del af partnerskabsområdet blandt andet Tingbjerg og Voldparken samt Vestvolden. Foto: presse
Det går den rigtige vej i de udsatte boligområder i Brønshøj-Husum, men der er stadig en større andel utrygge borgere i området sammenlignet med andre steder i byen

Når den årlige tryghedsundersøgelse fra Københavns Kommune laves, indgår der en særmåling fra de udsatte boligområder Tingbjerg og Husum Nord, da flere tidligere undersøgelser har vist, at andelen af utrygge er højere her end i resten af byen.

Københavns kommune vurderede i 2017, at der fortsat var behov for en særlig indsats for at løfte området – et såkaldt Tryghedspartnerskab. Særmålingen omhandler Tingbjerg, Gadeladet, Voldparken og Husumgård og giver et mere præcist billede af trygheds- og kriminalitetsudviklingen og kan samtidig være med til at sætte retning for Tryghedspartnerskabets fremtidige indsatser.

Tryghedspartnerskabet trækker i samme retning
Den særlig indsats består af et tværgående samarbejde mellem kommunes syv forvaltninger, områdets to boligsociale helhedsplaner, politi, SSP og områdets borgere for at reducere kriminalitet og øge trygheden. Der arbejdes ud fra en 4-årig Tryghedsplan, hvor der igangsættes forskellige initiativer, der skal fremme en positiv udvikling i området.

Initiativerne spænder fra lommepengeprojekter for udsatte unge, foreningsfremmende initiativer og fælleskabsfremmende byhaver. Derudover arbejdes der målrettet på at styrke kommunikationen til borgerne ved utryghedsskabende hændelser og også på at forbedre områdets omdømme for blandt andet at skabe mere tryghed for de nuværende beboere og for at tiltrække nye beboere. Tryghedsplanen udløber i december i år, og de involverede parter håber på, at politikerne på rådhuset vil bevillige midler til endnu en 4-årig periode, så Tryghedspartnerskabet kan fortsætte arbejdet.

– Nærpolitiet Nordvest er meget glad for det samarbejde, som vi har i Tingbjerg-Husum Partnerskab, og vi ser meget gerne, at det kan fortsætte i 2021 og årene frem. Partnerskabets forum er med til at sikre en hurtig indsats overfor utryghedsskabende adfærd eller tendenser i området. Hændelser og udfordringer kan enten løses i en fælles indsats eller af enkelte aktører, men det aftales i Partnerskabet, så alle løber samme vej. Det kan kun ses som en win win situatio”, udtaler politikommissær Carsten Reenberg.

Positiv udvikling
Tallene for Tingbjerg-Husum viser da også en positiv udvikling sammenlignet med de sidste par år. I 2018 var tallene ekstra høje – formentlig grundet bandekonflikten i området – og i 2019 faldt tallene til 31 pct. og i 2020 ses nu et yderligere fald til 28 pct. i andelen af utrygge i aften-og nattetimerne.

– Der er en masse seje aktører i området, som arbejder for at gøre området tryggere. Og tallene ser generelt rigtig gode ud for Tingbjerg og Husum Nord, men der er stadig plads til forbedringer. Der er et stykke vej til at området rammer Københavner-niveauet for andelen af utrygge i aften- og nattetimerne på 15 pct”, fortæller Sarah Brandt Zak fra Team Sikker By, som er projektleder for Tingbjerg-Husum Partnerskab. Borgerrepræsentationen skal efter sommerferien tage stilling til om Tingbjerg-Husum Partnerskab skal fortsætte.

FAKTA
I partnerskabsområdet bor ca. 10.800 beboere, ca. en fjerdedel er under 18 år.

I Tryghedsplanen 2017-2020 fokuseres på tre områder:
Tryggere byliv, Uddannelse og Positive fællesskaber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top