Utilfredshed med svar fra ministeren
S-tider.jpg
Mens der endnu er 10 minutter mellem togene på Islev Station. Foto: ef
Transportministeren konstaterer, at det stadig vil være muligt at benytte Islev Station….

Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Vanløse har henvendt sig til transportminister Benny Engelbrecht i forbindelse med DSB´s planlagte forringelser af S-togsdriften på Frederikssundslinjen, der skal træde i kraft i december i år med den nye køreplan. Dette vil berøre blandt andet Islev og Jyllingevej Station, og betyde at S-togs brugere i bydelene Vanløse og Brønshøj-Husum skal vente 20 minutter på hvert S-tog i stedet for de nuværende 10 minutter.

– I vores henvendelse til ministeren peger vi på det urimelige i at forringe togdriften ved at nedsætte driften til hvert 20. minut. Alligevel undlader ministeren at orientere om muligheden for at anlægge et vendespor ved Carlsberg, der vil give mulighed for at alle stationer på Frederikssundslinjen får tog hvert 10. minut og samtidig opretholde hurtige delvist gennemkørende tog. Anlæg af vendesporet fremgår af et beslutningsoplæg fra Banedanmark fra 2017, fortæller formanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen.

Ministerens svar
I svaret fra transportministeren kommer han ikke på muligheden for at fastholde serviceniveauet ved at etablere vendesporet ved Carlsberg, men peger på at ændringen af køreplanen vil betyde at den kollektive trafik gøres mere attraktiv for passagerer, der skal til og fra andre stationer på Frederikssundslinjen.

Ministeren konstaterer i sit svar, at det stadig vil være muligt at benytte Islev og Jyllingevej Stationer, idet S-togene vil betjene de to stationer hvert 20. minut. Han udtrykker også håb om, at borgerne i Brønshøj-Husum og Vanløse fortsat vil benytte S- togtrafikken ved de to stationer.
I sit svar kommer ministeren ikke ind på spørgsmålet om et vendespor ved Carlsberg.

Helt forkert vej
– Jeg er meget utilfreds med transportministerens svar. Han kommer ikke ind på de muligheder der er med et vendespor ved Carlsberg og ignorerer totalt de dårlige trafikmuligheder der er i Brønshøj-Husum sammenlignet med de øvrige bydele i København som nu har fået metrostationer. De nuværende ca. 1.600 daglige brugere af de to S-togsstationer vil få en væsentligt ringere adgang til offentlig transport – det gælder særligt de daglige brugere af Islev Station, hvor der ikke er betjening af en A-buslinje, siger Hans S. Christensen.

– Det er helt utilfredsstillende at sænke betjeningen med s-tog for en så stor gruppe i Brønshøj og Vanløse. Det er en helt forkert vej at gå at gøre den kollektive trafik ringere. Vi håber at regeringen og Folketingets partier vil hjælpe os med at løse dette problem, fortsætter Hans S. Christensen og tilføjer, at han vil fortsætte arbejdet med at få sagen rejst politisk.

Den nye køreplan vil også halvere antallet af afgange fra blandt andet Peter Bangs Vej Station og dette har fået Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen i et høringssvar til at protestere mod de planlagte forringelser.

Lokaludvalgsformand Hans S. Christensen ved Islev Station. Foto: ef

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top