Tre lokale projekter startes i år
Vestvolden-02-32-16.jpg
Specialindrettede både skubbede i 2018 planteaffald m.m. hen mod Åkandevej, hvor en stor lastbil med grab løftede det op og kørte det væk. Nu fortsætter arbejdet. Foto: Kaj Bonne
Fæstningskanalen, cykelsti og stiforbindelse på programmet

For at holde mest mulig gang i den danske økonomi under den aktuelle corona-krise er kommunerne nu frigjort fra det såkaldte anlægsloft, som ellers satte en grænse for hvor meget kommunerne måtte anvende på anlæg. Københavns Kommune har dermed mulighed for at fremrykke en række allerede vedtagne og finansierede anlægsprojekter, der tidligere er blevet sat i bero. På Teknik- og Miljøforvaltningens område betyder dette blandt andet, at tre projekter i Brønshøj-Husum sættes i gang i indeværende år.

Fæstningskanalen
Et af projekterne er den fortsatte oprensning af Fæstningskanalen ved Vestvolden. Allerede i 2016 startede det forberedende arbejde til rensning af Fæstningskanalen, da der blev fjernet store mængder af planterester, herunder væltede træer m.m., så selve oprensningen kunne gå i gang, hvilket skete i 2018. Det blev dog en relativ kort fornøjelse, for samme år blev arbejdet sat i bero, så der kun blev renset et par hundrede meter. Nu fortsætter så arbejdet på strækningen mellem kommunegrænsen til Rødovre, under S-banen, Frederikssundsvej og Marbjergvej frem til kanalens udløb i Utterslev Mose.

Stiforbindelser
Også etablering af en dobbeltrettet cykelsti og belysning på den såkaldte Farumforbindelse langs Hillerødmotorvejen sættes i gang i år samt en stiforbindelse mellem Tingbjerg og Farumruten. Stiforbindelsen indgår i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi, der blev vedtaget i Borgerrepræsentationen tilbage i 2015, hvor formålet er at løfte Tingbjerg fra et udsat byområde til en aktiv og åben boligby.

På strækningen fra Hillerødmotorvejen til Langhusvej er der i dag to parallelle grusstier opdelt med en græsrabat. Dette skal efter planen ændres til en asfalteret dobbeltrettet cykelsti med belysning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top