Ringe tilfredshed med behandlingen af byggesager
En ny tilfredshedsundersøgelse viser nyt fald i kundetilfredsheden ved behandlingen af byggesager i Københavns Kommune - på trods af øget fokus fra politikerne. Det er nu kun 29 %, der er tilfredse, og sagsbehandlingstiden angives som den væsentligste grund.

En ny tilfredshedsundersøgelse viser nyt fald i kundetilfredsheden ved behandlingen af byggesager i Københavns Kommune – på trods af øget fokus fra politikerne. Det er nu kun 29 %, der er tilfredse, og sagsbehandlingstiden angives som den væsentligste grund.

– Det er utilfredsstillende, at tilfredsheden med byggesagsbehandlingen falder igen. Det skyldes ikke mindst de nuværende sagsbehandlingstider, der er helt uacceptable. Allerede sidste år kunne vi se, at overgangen til et nyt bygningsreglement betød en ophobning af sager. Da vi fra politisk hold blev opmærksomme på problemet, satte vi gang i en lang række initiativer for at nedbringe den oparbejdede sagspukkel, der har betydet meget lange sagsbehandlingstider, siger teknik- og miljøborgmester siger Ninna Hedeager Olsen.

I 2019 blev der afsat 25 mio. kr. over fire år til en handlingsplan, som skal nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed øge tilfredsheden ved blandt andet at ansætte flere sagsbehandlere, købe ekstern bistand til sagsbehandlingen og øge medarbejdernes kompetencer. Initiativerne skal sikre, at sagspuklen er væk med udgangen af 2020. Der er pr. 1. marts 2020 ansat 10 nye byggesagsbehandlere, og yderligere 6 startede den 1. maj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top