Politisk aftale sikrer hjælp til de københavnske ældre
ldre-COLOURBOX12115279.jpg
De ældre får en ekstra håndsrækning fra politikerne. Foto: colourbox
Partierne bag budgetforliget i København har indgået aftale om en ekstraordinær hjælpeplan til ældre på de københavnske plejehjem og i hjemmeplejen samt støtte til Ældreklubberne

De samlede initiativer, som skal være med til at fremme trivslen og forebygge ensomhed blandt ældre i København, løber op i omkring 40 mio. kr.

Coronakrisen og den medfølgende nedlukning af store dele af samfundet har haft stor påvirkning på manges tilværelse. For ældre borgere i ældreplejen er man i denne tid særligt udsat for dårlig trivsel og ensomhed. Det har fået de københavnske politikere til at gå sammen om en ekstraordinær håndsrækning til ældreplejen. Politikerne finder det nødvendigt, at plejehjemmene og hjemmeplejen kan tage særlige initiativer, som kan sikre de ældres trivsel og forebygge ensomhed, hvor de ældre på grund af smitterisiko må leve mere isoleret fra omverdenen.

Med den netop indgåede aftale sikrer SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre samt Venstre en hjælpeplan med initiativer til omkring 40 mio. kr. Initiativerne retter sig mod dels plejehjemsbeboere, dels hjemmeplejemodtagere og endelig også til støtte af Ældreklubberne.

Mere tid til den enkelte
– Jeg er meget glad for, at vi har opnået enighed om at hjælpe de ældre ekstraordinært i den her usædvanlige og prøvende tid. Der er ingen tvivl om, at særligt de ældre på plejehjem og i hjemmeplejen, som i forvejen er svækkede, lever med et endnu større afsavn i denne krisetid. Ikke alene er de langt mere udsatte, hvis de skulle blive smittet, de er også i større risiko for at blive ensomme. Med aftalen sikrer vi, at der bliver givet ekstra tid til den enkelte ældre borger, og at de støttes i at opretholde en sund og social tilværelse, selvom de indtil videre må leve afskåret fra deres kære, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Blandt initiativerne på plejehjemsområdet er der bl.a. afsat midler til mere tid til den enkelte borger, flere personaleressourcer, særlige aktiviteter på plejehjemmene og til en alternativ og sundhedsmæssig forsvarlig afholdelse af den årlige Musikfestival for plejehjemsbeboere i København. Samtidig er parterne enige om at finansiere omkostninger i forbindelse med en kommende sikker genåbning for besøg fra pårørende på de københavnske plejehjem.

– I Corona-tiderne er vores ældre på plejehjem og i hjemmeplejen ramt dobbelt. På den ene side har de den største risiko for at blive meget syge, og på den anden side skal de undvære deres pårørende i en svær tid. I Enhedslisten tager vi disse udfordringer alvorligt, og sammen med budgetpartierne vil vi gøre alt for at finde en rimelig løsning herpå, siger borgerrepræsentant Ali Hansen (EL) fra Brønshøj og medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget i København.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top