Klager over affaldet
FOTO-3-restaffald-VBS-13-Torsdag-den-7.-maj-2020.jpg
Lugtgenerne er tiltagende, og mange beboere giver over for afdelingsbestyrelsen udtryk for bekymring for smittefare og rotter i området i den tiltagende varme. Foto taget den 7. maj. Foto: privat
Det kommunale tilsyn med almene boliger skal hjælpe beboerne på Bellahøj

KAB´s midlertidige affaldsløsning i SAB Bellahøj I og II med overfyldte containere, spredt affald på arealet og fugle, der fouragerer og frådser i containere og restaffald, bliver nu også en sag for Københavns Kommune, da den beboervalgte afdelingsbestyrelse i SAB har bedt det kommunale tilsyn om at bringe forholdene i orden.

– Siden november 2019 har afdelingsbestyrelsen til KAB løbende beskrevet og dokumenteret de omfattende gener og det sundhedsmæssigt uforsvarlige i boligorganisationens nuværende affaldsløsning, uden at dette har afhjulpet situationen, siger formanden for afdelingsbestyrelsen John Steen Johansen.

– Afdelingsbestyrelsen finder forholdene meget beklagelige, og vi har fået henvendelser fra beboere, der har set rotter og ræve i gang med affald de seneste dage. Vi fastholder af hensyn til sundhed og smittefare og den generelle nedslidning af området, at KABs nuværende og midlertidige affaldsløsning er så uholdbar og belastende for beboere, medarbejdere, de mange børn med pædagoger og lærere, der for tiden indtager området i små grupper, at den eneste rigtige løsning på den nuværende situation er en genåbning af affaldsskaktene, som KAB lukkede udenom beboerdemokratiet i november 2019, fortæller John Steen Johansen.

Uddrag af lov om almene boliger m.v.:
§ 164, st k. 1: Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer.

§ 165, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

Sulten måge er en effektiv affaldsspreder. Her mandag den 11. maj. Foto: privat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top