Høring om ændring af skoledistrikt
skole-COLOURBOX1189382.jpg

skole skilt med børn på

Foto: colourbox
Forslag om at flytte distrikt fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole

Børne- og Ungdomsudvalget har med udgangspunkt i den årlige gennemgang af indskrivningstal for skolerne, vurderet behovet for skoledistriktsændringer på grund af kapacitetsproblemer. Politikerne besluttede at sende forslaget i høring frem til den 1. juni.

Utterslev Skole har i nuværende skoleår indskrevet tre 0. klasser, svarende til skolens kapacitet. De foregående tre år optog skolen fire 0. klasser, og det forventes, at skolen vil optage fire 0. klasser igen til skoleåret 2020/2021.

Allerede i 2018 foreslog forvaltningen en ændring af Utterslev Skoles distrikt, men udvalget besluttede at udskyde en ændring af skolens distrikt – primært pga. usikkerhed om skolevejens sikkerhed. Allerede dengang blev forslaget om ændring af skoledistrikterne sendt i høring, og høringssvarene med undtagelse af svaret fra skolebestyrelsen på Bellahøj Skole talte for, at skoledistriktet for Utterslev Skole skulle fastholdes.

Ikke plads nok på Utterslev Skole
Siden sidste skoleår er søgningen til Utterslev Skole steget, og i nuværende skoleår har skolen et optag fra grunddistriktet på 93 %. Det gør sig fortsat gældende, at de kommende årgange generelt forventes at være mindre end de årgange, der udløste 4 klasser, og det er forventningen, at skolen vil optage tre 0. klasser i skoleåret 2021/2022. Men hvis skolen fortsætter med at have det høje optag, forventes skolen i de efterfølgende to skoleår at optage 4 klasser. Da skolen ikke har kapacitet til at fortsætte med at optage 4 klasser i nogle år, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at reducere skolens distrikt.

For at løse kapacitetsudfordringen på Utterslev Skole foreslår forvaltningen, at et område flyttes fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole. Bellahøj Skole har en kapacitet på 4 spor, men skolen har i de seneste 3 år kun optaget tre 0. klasser med få elever i klasserne.

Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget en sikker skolevejsanalyse af ændringen mod Bellahøj Skole. Det er muligt for eleverne at krydse Hareskovvej i lyskryds, og TMF vurderer, at lyskryds som udgangspunkt er tilstrækkelige til at give en sikker skolevej. TMF ser dog i det konkrete tilfælde store udfordringer med distriktsændringen, hvor skolevejen for nogle elever og forældre kan blive opfattet som usikker, da vejen er meget trafikeret. Derfor forventer TMF, at der lokalt vil være en forventning om trafikale ændringer.

Ændringerne af skoledistrikterne træder i givet fald i kraft ved Borgerrepræsentationens godkendelse og vil være gældende ved indskrivningen til skoleåret 2021/22 og omfatte et område mellem Hareskovvej, Skolevangen, Hyrdevangen og Utterslevvej.

Forslaget om ændring af skoledistriktet kan ses på www.blivhoert.kk.dk/hoering/aendring-af-skoledistrikter-til-skolearet-20212022.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top