Grågåsen præger Utterslev Mose
Utterslev-Mose-05-18-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Familien Gås på tur i Utterslev Mose. Foto: Kaj Bonne
Tidligere var Utterslev Mose et sumpområde med store rørskove, men i 1930-erne og 40-erne blev der gravet kanaler, så Utterslev Mose i dag består af store åbne søer med en del rørskov og flere småøer. Store græsplæner ligger omkring og giver området en parkagtig karakter.

Allerede i 1959 blev der rejst en fredningssag for området, som dog først blev endeligt fredet i 2000. Gennem mange år var mosen et drikkevandsreservoir – men det stoppede i midten af 1800-tallet.

For et par år siden vedtog Københavns Borgerrepræsentation en helhedsplan for Utterslev Mose, der blandt skulle sikre en artsrigdom af både planter og dyr samt at den miljømæssige tilstand igen blev bragt i orden, og at udledning af spildevand blev stoppet helt. Med vedtagelsen fulgte dog ikke penge, men disse skulle findes ved de årlige budgetforhandlinger på Rådhuset.

Flere gæs og færre måger
Den mest markante fugl i Utterslev Mose er grågåsen, der ofte ses vandre rundt på græsplænerne, og lige nu i selskab med deres afkom, gæslinger. Det skønnes, at der i øjeblikket er omkring 500 grågæs omkring Utterslev Mose, og den normalt sky gås går her rundt mellem mennesker og kan opleves på nært hold. Tidligere kunne gåsefamilierne iagttages indtil august, på hvilket tidspunkt de fløj sydpå til fx Holland eller Spanien, men efterhånden overvintrer de fleste grågæs.

I yngleperioden består hovedparten af gæssenes føde af græs og urter, som de finder på enge og græsplæner tæt på reden. Da gåsen har et veludviklet tarmsystem, skal man se sig godt for, hvis man færdes på græsplænerne ved mosen, da der kan være en betydelig mængde med gåseafføring.

Grågåsen var almindelig i midten af 1800-tallet, men gik voldsomt tilbage som følge af jagt, der var tilladt året rundt. En jagtfredning om foråret fik bestanden til at stige igen, og det vurderes i dag, at bestanden i Danmark er på omkring 10.000 par.

En anden fugl der er karakteristisk for Utterslev Mose er hættemågen, der yngler på de små øer i søerne. Tidligere var kolonien den største i Europa med 20.000 ynglepar, men antallet er gået stærkt tilbage.

Man kan komme tæt på fuglene i mosen. Her gæs, hættemåger og gråænder – altid sultne. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top