Det vil eleverne fra 9. klasserne
læreplads-COLOURBOX29757411.jpg

auto mechanic teacher and trainee performing tests at mechanic school

Som tallene er nu, er der ingen elever fra Brønshøj Skole og Husum Skole, der søger ind på en erhvervsuddannelse – dette kan dog nå at ændre sig inden skolestart i august. Foto: colourbox
251 elever fra 9. klasserne i bydelen har valgt, hvad der skal ske efter sommerferien

Allerede i starten af marts skulle eleverne på de fem folkeskoler i Brønshøj-Husum vælge, hvor de ville søge optagelse, når undervisningspligten stoppede efter 9. klasse. 15 af eleverne har ikke bopæl i Københavns Kommune, hvorfor det ikke har været muligt, at få oplysninger om disse elevers valg. Endvidere er der 13 elever, der ikke har foretaget et uddannelsesvalg.

Opgørelsen viser, at de fleste elever har valgt en gymnasial uddannelse, dvs. studentereksamen, højere handelseksamen (HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX), eller de har valgt at gå i 10. klasse, enten i folkeskolen, hvor det i København varetages af Københavns Kommunale Ungdomsskole eller på en efterskole. Samlet har 49 elever fra 9. klasserne i bydelen valgt at tage 10. klasse på en efterskole. Relativt få har valgt at starte direkte på en erhvervsuddannelse på fx handelsskole eller teknisk skole.

For at blive optaget på den ønskede uddannelse, kræves det normalt, at skolen skønner at eleven er ”uddannelsesparat” til at starte på den konkrete ungdomsuddannelse.

Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse 10. klasse
Bellahøj Skole 5 39 43
Brønshøj Skole 0 19 26
Husum Skole 0 9 12
Korsager Skole 10 14 15
Tingbjerg Skole 3 16 8

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top