Kan vi tillade os at sige, at København ikke skal vokse befolkningsmæssigt?
I takt med at klimakrisen gør andre steder i verden ubeboelige, må de store nordeuropæiske byer vokse.

Af Klaus Mygind, gruppeformand for SF i Borgerrepræsentation

I takt med at klimakrisen gør andre steder i verden ubeboelige, må de store nordeuropæiske byer vokse.

Der er netop vedtaget en ny Kommuneplan for København frem mod 2030. Det er en afgørende plan, for den skal fastlægge byens fysiske udvikling og muliggøre, at København bliver en bæredygtig CO2 neutral hovedstad. Byen skal begrønnes – mindst 100.000 træer skal plantes. Den kollektive trafik skal udbygges. Vi skal cykle i stedet for at køre i privatbil og el-delebiler skal stige kraftigt i antal. Vi skal bygge i bæredygtige materialer.

Et af de store spørgsmål er, om vi skal modvirke, at Københavns befolkningstal vokser eller om vi skal skabe rammerne for en tættere og bæredygtig by? Jeg mener det sidste og bliver egentlig provokeret af, at både Enhedslisten og Alternativet mener, at København skal stoppe befolkningsvæksten. Jeg opfatter det som en konservativ og nærmest protektionistisk opfattelse.

Befolkningsprognoserne fremskriver, at København vil vokse med 100.000 borgere og at der er brug for 60.000 nye boliger. Hvis vi ikke bygger flere boliger, vil ejer- og andelsboliger stige markant i pris.

Hvad er alternativet til, at København vokser? Er det bedre, at flere pendler til byen? Nej! Er det bedre at inddrage naturområder udenfor byen til boliger i stedet for at bygge på nedlagt industri i København? Endelig er vi i en situation, hvor vi må indse, at de store byer i Nordeuropa nødvendigvis må voksne i takt med, at temperaturen desværre stiger i verden og gør områder i syd ubeboelige. Der skal gøres plads til de mennesker, der rammes af klimaændringer. Det er et politisk ansvar, som vi må tage og det skal ske på en grøn, humanistisk og lighedsskabende måde. Det må være en moderne socialists store moralske ansvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top