Husumforbindelsen rykker nærmere
Kobbelvænget-01-17-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her på Kobbelvænget ved Lidl skal der efter planen laves cykelstier i begge retninger, og en grussti skal sno sig mellem træerne. Foto: Kaj Bonne
To projektforslag skal forbinde Tingbjerg bedre med det øvrige København og give cyklister bedre forhold i både Tingbjerg og Husum

Det forventes, at Teknik- og Miljøudvalget i mandags sagde ja til at indstille til Borgerrepræsentationen at frigive 23,8 mio. kr. til projektering og anlæg af den såkaldte Husumforbindelse, der skal være en cykel- og gangsti, der skal strække sig fra Tingbjerg i nord til tunnelen under S-banen ved Korsager Allé og Åvendingen. Allerede i budgettet for 2015 blev der afsat 25 mio. kr. til projektet, der nu ser ud til at blive realiseret.

Det ene projektforslag – ’Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg-Husum’ skal bryde Tingbjergs trafikale isolation og etablere tryggere og bedre forhold for områdets cyklister – bl.a. ved at sløjfe 68 parkeringspladser. Hvis det vedtages, vil der blive etableret en cykelsti fra Hillerødmotorvejen til Ruten og etableret fartdæmpende tiltag.

– Det er vigtigt, at Tingbjerg får en bedre forbindelse til resten af byen, og det er super positivt, at der er lagt op til en grøn løsning, hvor der prioriteres tryghed og gode forhold for cyklister fremfor parkeringspladser, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Konkret vil der på strækningen fra Hillerødmotorvejen til Langhusvej, hvor der i dag er to parallelle grusstier, blive etableret en dobbeltrettet, asfalteret cykelsti på den ene grussti. På Langhusvej, hvor der i dag er kørebaner og fortov vil hastigheden blive nedsat til 40 km/t, og der vil blive etableret tre busvenlige vejbump. Ved hvert vejbump vil der blive anlagt cykelbaner i begge retninger. Det sker for at sænke hastigheden og for at øge sikkerheden for områdets cyklister.

Husumforbindelsen
Det andet projekt politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, er den såkaldte Husumforbindelse. Den skal bidrage til en bedre og sikrere forbindelse for de bløde trafikanter mellem Tingbjerg, Husum nord og Husum syd og gøre det nemmere og mere sikkert at benytte områdets skole-, sports- og fritidstilbud.

De københavnske politikere har allerede vedtaget den første del af Husumforbindelsen – mindre trafikforbedringer ved Karlslundevej ved Husum Skole – og nu skal de tage stilling til det resterende projekt, herunder bl.a. en bro for de bløde trafikanter på Vestvolden, en cykelsti på Kobbelvænget og bump og sidevejsoverkørsler på Korsager Allé.

På Kobbelvænget vil der blive anlagt cykelsti i begge sider af vejen mellem Frederikssundsvej og EnergiCenter Voldparken, derudover vil der blive anlagt en gangsti på Kobbelvængets sydøstlige side. Cykelbroen over voldgraven på Vestvolden, hvor der tidligere har været en markvejsbro, vil blive udformet, så den minder om den oprindelige bro, der blev bygget omkring 1890. Der vil blive nedlagt mellem 148-151 parkeringspladser i forbindelse med anlæggelsen af Husumforbindelsen, der forventes at stå færdig i 2021. Der vil også blive plantet flere træer langs ruten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top