Et glædeligt gensyn
Tingbjerg-Skole-02-17-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Kaj Bonne
I sidste uge startede eleverne fra børnehaveklasserne og op til 5. klasse igen i skolen som et led i den gradvise åbning af samfundet, der har været delvist nedlukket på grund af risikoen for smitte med coronavirus. Men det er en lidt anden skoledag, der møder eleverne, og både lærere og elever var spændte og glædede sig til at starte igen i fællesskab med andre - og lidt på afstand. - Da vi startede onsdag, var det en dag, der var fyldt med glæde og forventning - lidt ligesom når man møder til 1. skoledag efter sommerferien, siger skolelederen på Tingbjerg Skole, Marco Damgaard.

Onsdag i sidste uge mødte næsten 300 elever i 0.-5. klasse igen på Tingbjerg Skole – men det var under nogle andre forhold, end de var vant til
Ledelse og lærere havde haft travlt i påsken med at sørge for, at alt var på plads til igen at modtage elever på Tingbjerg Skole.

– Vi har planlagt, hvordan vi bedst kunne åbne skolen, så det var trygt og sikkert for både elever, forældre og ansatte. Det har vi gjort i samarbejde med skolebestyrelsen og de ansattes tillidsrepræsentanter og efter de officielle retningslinjer fra myndighederne, fortæller skoleleder Marco Damgaard.

– Eleverne mødte onsdag og tirsdagen inden var alle de ansatte på arbejde på skolen, og vi fik de sidste praktiske ting på plads. Vi har gjort vores bedste, men vi er også nødt til at være pragmatiske i tilrettelæggelsen af undervisningen og hvordan vi er sammen. Jeg er overbevist om, at det er lykkedes os at skabe en god ”skolestart” for alle med en god forståelse for den situation, vi står i, siger Marco Damgaard.

I tvivl – gå til lægen
Det er eleverne i børnehaveklasserne til og med 5. klasse, der er startet i skolen igen efter en måneds tids pause, hvor undervisningen er foregået digitalt. På Tingbjerg Skole er det omkring 75 % af eleverne, der er mødt op igen på skolen.

– Der er mange spørgsmål fra forældrene. De fleste er trygge ved at sende børnene i skole og fritidsinstitution, men en del forældre med kroniske sygdomme har været i tvivl. Jeg forventer, at endnu flere børn møder op i skolen, men hvis der er sygdom i hjemmet, opfordrer vi til at barnet bliver hjemme og hvis man er i tvivl, bør man henvende sig til lægen, så der kan foretages en lægefaglig vurdering, siger Marco Damgaard.

Det er dog udgangspunktet, at børnene skal møde i skolen.

Et glædeligt gensyn for alle parter
Det er et lidt andet skema og en lidt anden undervisning, der møder eleverne på Tingbjerg Skole. Eleverne møder til undervisning fra kl. 8 til 13. Elever, der går i fritidsinstitutionen på Terrasserne, møder der kl. 13 til 16. Der er på skolen tale om en slags nødundervisning, hvor der lægges hovedvægten på dansk, matematik og engelsk – og bevægelse.

– Vi har spredt eleverne så meget som muligt, så der er højest er 10 i hvert lokale, og en stor del foregår også udenfor. Og vores genåbning af skolen har været et glædeligt gensyn for alle parter, og er forløbet uden store udfordringer, samtidigt med at den aktuelle situation har bidraget til at tale med eleverne om en lang række forhold, der er aktuelle i forbindelse med krisen, slutter Marco Damgaard.

Tingbjerg Skoles vision
Skolen hvor hvert barn gennem læring og trivsel udvikler sig i et trygt og mangfoldigt fællesskab. Her danner barnet de bedst mulige forudsætninger for sin fremtid og sin aktive deltagelse i samfundet.

Tingbjerg Skoles grundlæggende værdier
1. Dannelse
2. Læring og sprog
3. Ligeværdigt samarbejde

Undervisning i del af en af skolens 5. klasser – med god afstand mellem eleverne. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top