Danskerne står sammen, når det virkelig gælder
Peter-nyt-foto.jpg

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, MF, Folketinget

Peter Skaarup. Foto: Presse
Corona-krisen kom snigende som en tyv om natten, og inden for meget kort tid var hele det danske samfund lukket ned. Det krævede en stor indsats fra Folketingets side at behandle det ene lovforslag efter det andet i stor hast. Men det var nødvendigt, og alle partier var enige om at stå solidarisk sammen med regeringen

KRONIK

Af Peter Skaarup (MF), gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti, opstillet og valgt i Brønshøj-kredsen

Corona-krisen kom snigende som en tyv om natten, og inden for meget kort tid var hele det danske samfund lukket ned. Det krævede en stor indsats fra Folketingets side at behandle det ene lovforslag efter det andet i stor hast. Men det var nødvendigt, og alle partier var enige om at stå solidarisk sammen med regeringen i en krisesituation, vi ikke har oplevet i Danmark siden 2. Verdenskrig.

Hverdagen blev hurtigt forandret for både politikere og ansatte i Folketinget, og internettet og de mange digitale løsninger kom for alvor til deres ret. Vi kommunikerer på sms, mails og mobiltelefon, og vi holder mange digitale møder via app’en Teams. Møderne i Folketingssalen blev også hurtigt begrænset til et minimum, men vi skal samles for at stemme om lovforslagene. Der er sat begrænsning på, hvor mange vi kan være til stede samtidigt.

Også møderne i udvalgene er begrænsede og om muligt gennemføres de digitalt. Som gruppeformand har jeg en vigtig opgave med at holde samling på folketingsgruppen i en tid, hvor vi skal forholde os meget hurtigt til indholdet af de mange hastende lovforslag. Jeg har brugt meget tid på at læse notater om hjælpepakker, bede om nye oplysninger og også på at svare på henvendelser fra utrygge danskere.

Når jeg ser tilbage på den første tid, så synes jeg godt, vi kan være stolte af, at vi Danmark var i stand til at reagere så hurtigt og effektivt på en udefrakommende trussel. Og også medierne har levet op til deres ansvar med nyhedsdækning og information til befolkningen. DR samlede hver morgen danskerne til fællessang, som gav styrke og mod til at klare den påtvungne isolation.

Det har været utroligt positivt at opleve, at langt størstedelen af danskerne loyalt fulgte regeringens og sundhedsmyndighedernes anvisninger, og at man hjalp og støttede hinanden i den første, svære fase af coronakrisen. Når det virkelig gælder, så står vi sammen i Danmark. Efter noget tid oplevede vi dog i Dansk Folkeparti – og også i de andre partier – at regeringen var lige lovlig egenrådig og traf vidtgående beslutninger uden reelt at inddrage Folketingets partier.

Dansk Folkeparti måtte bede Folketingets formand om at være mere opmærksom på, at Folkestyret stadig skal kunne fungere i en krisesituation, og at oppositionen skal have reel mulighed for at føre parlamentarisk kontrol med regeringen. Dansk Folkeparti fik fremsat et beslutningsforslag om at lukke grænserne helt – også for asylansøgere – under krisen, og det fik vi en god debat om med de andre partier.

Desværre fik vi ikke et flertal for vores forslag, men det var alligevel vigtigt ud fra et demokratisk synspunkt, at vi fik mulighed for at få rejst debatten i Folketinget. Coronakrisen har vist os, at danskerne kan stå sammen og passe på sig selv og hinanden, og at vi er i stand til hurtigt at omstille os, når forholdene kræver det. Krisen har også givet os en øget bevidsthed om betydningen af det særlige fællesskab, vi har i Danmark, som er ret unikt på verdensplan.

En af Dansk Folkepartis mærkesager er permanent grænsekontrol, men den sag har vi hidtil stået ret alene med. Af de lukkede grænser under krisen vil alle forhåbentlig have lært, at grænsekontrol virker! Nok skal vi samarbejde med andre lande, og vi skal også række en hjælpende hånd til lande, der er i større nød end os, men vi skal først og fremmest passe på Danmark og drage omsorg for danskerne. Det er min første prioritet – både før, under og efter coronakrisen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top