Affaldsbeholdere opstillet uden tilladelse
IMG_5496.jpg
Ved Bellahøj Syd tirsdag den 7. april om morgenen. Foto: Privat
Afdelingsbestyrelsen for Bellahøj, SAB spurgte den 12. marts KAB om de overfyldte containere med restaffald i bebyggelsen og de sundhedsfarlige forhold. KAB svarede først efter afdelingsbestyrelsen henvendte sig til Det kommunale tilsyn.

Af John Steen Johansen, afdelingsformand SAB Bellahøj

Afdelingsbestyrelsen for Bellahøj, SAB spurgte den 12. marts KAB om de overfyldte containere med restaffald i bebyggelsen og de sundhedsfarlige forhold.
KAB svarede først efter afdelingsbestyrelsen henvendte sig til Det kommunale tilsyn.

KABs informationschef skrev et læserbrev i BHA i sidste uge om affaldet på Bellahøj SAB. KAB forholder sig i læserbrevet ikke til bekymringen om restaffald i overfyldte og væltede containerne og beboernes sundhedsmæssige udsathed.

Overfyldte containere med åbne låg gør, at medarbejdere og beboere kommer i tæt berøring med affald. Medarbejderne er udsatte, når de håndterer affaldet ved at flytte poser fra overfyldte containere og samle affald op på området. Beboerne er udsatte og kommer let i berøring med de overfyldte containere med overflader, der tilsyneladende ikke rengøres regelmæssigt.

KABs informationschef skriver, at ”Allerede fra fredag den 13. marts var alle containere fastgjorte.”
Det passer ikke. Der har været flere væltede containere siden.

Billedet viser åbne og overfyldte containere tirsdag morgen den 7. april. Det ligner desværre uge efter uge et område i forfald.

Det er bekymrende, at kommunen hverken har givet KAB dispensation til lukning af affaldsskaktene eller tilladelse til containerløsningen. Flere end 100 containere er placeret ulovligt. Den 7. november 2019 søgte KAB kommunen om tilladelse til at opsætte containere til restaffald. Kommunen skrev til KAB, før de lukkede affaldsskaktene, at der manglede en del i KABs ansøgning.

KAB skulle redegøre for, at der ikke opstår risiko for personers sundhed og at der ikke opstår f.eks. lugtgener – og redegøre for, at containerplaceringen kan udføres med hensyntagen til indretning for mennesker med handicap.

Kommunen skrev også, at KAB manglede at indsende en redegørelse for etablering af affaldsbeholdere ved de enkelte boligblokke samt hegn omkring affaldsbeholderne, så de ikke ”ruller” rundt. KAB svarede ikke kommunen og lukkede i november affaldsskaktene uden at lytte til beboerne.

Informationschefen skrev i sit læserbrev i sidste uge, at KAB lukkede affaldsskaktene efter et påbud fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har ikke givet KAB påbud om at lukke affaldsskaktene, men at mindske tunge løft og rengøre skaktrummene. KAB har i mere end 2 år ikke efterlevet påbuddene.

Affaldsskakte er ikke forbudt. Så hvorfor genåbner KAB ikke affaldsskaktene med mindre poser, hyppigere tømning og rengøring af skaktrummene. På den måde kan man undgå affald, skrald og forfald i de rekreative områder og tage hensyn til medarbejdere og beboere i en tid, hvor vi alle er bekymrede for coronasmittefare.


Ved Bellahøj Syd tirsdag den 7. april om morgenen – i baggrunden en legeplads. Foto: privat

4 kommentarer om “Affaldsbeholdere opstillet uden tilladelse”

 1. Mette siger:

  Så åben de affaldsskakte igen!!! Det er mere sikkert for alle…

 2. Anders siger:

  Bare fordi folk er dovn og sløve til går ned med deres skrald, vil i åben de skakter igen !
  Det nogen finde billeder du tag, men du skulle går en tur i kælderen da skakten var åben og lugte til det affald da man gik igennem kælderen.
  Hvis der skal være affalds sortering som der SKAL være ville du aldrig nogensinde få de fleste beboere til at sorterere deres affald, ALT vil blive smidt igennem skakten.
  Så os som tænker på miljø og vores børns fremtid VIL IKKE GENÅBNE SKAKTEN !!!!!

 3. Flemming siger:

  Her på Bellahøj har vi mange ældre og svage beboere. De er bestemt ikke dovne, men de har stort besvær med at håndtere de affaldsbeholdere, som boligselskabet har sat op.
  Lågerne til de beholdere er store og tunge, hvis man er svag og med stort besvær får løftet lågen en smule så kommer vinden og lågen blæser helt op og for en svag beboer er det helt umuligt at få den tilbage.
  Hvis en svag beboer ikke kan løfte låget så højt, at det er muligt at få affaldsposen op i beholderen, så er der nogle beboere, der er nødt til at sætte posen ved siden af. De håber så, at den næste beboer smider posen op.
  Det er helt forkerte beholdere som boligselskabet har opstillet, først nu er man efter megen kritik begyndt at fastgøre de beholdere og ofte så glemmer man at gøre det.
  En anden grund til at lågerne ofte er åbne er den stærke vind på Bellahøj, som ligger højt. Lågerne blæser op og der har været mange væltede beholdere og affald ud på området.
  Jeg har boet her i mere end halvtreds år, kommer ofte i kælderen, det er rigtigt, at man kan lugte skakten og det er meget naturligt, når den aldrig bliver gjort rigtigt ren.
  Det er ikke rengøring, at man fejer med en kost, der skal fagfolk til den slags rengøring og så skal der ske som i andre boligselskaber som gør regelmæssig rent.
  På samme måde så skal de beholdere, som der nu er opstillet også rengøres, især i denne tid.
  Det er helt forkert at tale om sløve beboere, der ikke vil sortere. Her på Bellahøj har vi i mange år sorteret flasker og aviser og det har været uden problemer.
  Jeg tror, at boligselskabet har regnet med, at når man lukker skakterne, så sparer man penge, men det er helt forkert, der skal bruges mange flere kræfter og penge, for når det skal gøres rigtigt, så skal der ofte ses efter og ofte rengøres.
  Det er meget forkert, at kalde beboerne dovne og sløve, det er faktisk lidt uartigt. Den kritik bør rettes til vores boligselskab, den hjælp og service vi betaler for og får derfra er blevet dårligere år for år.
  For miljøet og sundhedens skyld, så håber jeg på, at de skakter snart bliver åbnet igen.

 4. Annette S siger:

  Vi beboere på Bellahøj I+II har nu i mange år sorteret vores affald i 9 af de nu foreslåede 10 kategorier og det i en tid hvor vi havde adgang til at skakte restaffaldet! Så det er decideret forkert at det nu påduttes os at vi er dovne og ikke gider at sortere og gå ned med affaldet!
  Den ulovlige lukning af vore skakte har bevirket at alle beboere nu er udsat for en sundhedsmæssig uforsvarlig løsning med de uhensigtsmæssige containere som kun vanskeligt lader sig betjene og som iøvrigt også udgør en brandfare, da de ikke alle steder er placeret i en forsvarlig afstand fra vores boligblokke.
  Jeg selv har pådraget mig rifter på hænderne som bevirkede en behandlingspåkrævet infektion! At vi så tilligemed nu er udsatte overfor covid-19 burde øjeblikkelig udløse et påbud om at genåbne vore skakter!
  Hvis vores administration selskab havde gjort deres arbejde, havde vi kunne have haft en beboerafstemning om hvilken affaldsløsning vi fremover vil benytte os af!
  Nu har det lange udsigter for hvornår en afstemning kan finde sted og beregningsgrundlaget for forskellige affaldsløsninger foreligger endvidere endnu efter snart 3 år, ikke! KAB har forsømt at gøre deres arbejde! Det er deres ansvarsområde og det vi betaler i dyre domme for i administrationsomkostninger!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top