Trafikomlægning på vej ved Husum Skole
Som en del af ”Husumforbindelsen” skal Karlslundevej ensrettes ved skolen

Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har godkendt et projektforslag, der skal skabe mere sikre trafikale forhold ved Husum Skole. Projektforslaget for Karlslundevej indeholder blandt andet ensretning af Karlslundevej mellem Kyringevej og Tjærebyvej og etablering af et helleanlæg, som skal fungere som støttepunkt for skolebørn, der skal krydse vejen. Helleanlægget skal også fungere som afgrænsning af en cykelbane for cyklister, der cykler mod ensretningen.

Ind mod Husum Skole etableres ”Kys og Kør” -afsætningspladser. Projektforslaget på Karlslundevej er koordineret med, og vil blive anlagt i sammenhæng med et skybrudsprojekt i Husum Vænge. De to projekter udføres samlet for at undgå gentagne gener fra anlægsarbejder på samme strækning indenfor en kortere periode. Projektet betyder også, at der skal nedlægges 15 parkeringspladser.

Både skolebestyrelsen på Husum Skole og Brønshøj-Husum Lokaludvalg har udtrykt ønske om en mere sikker adgang til Husum Skole.

Nu mangler kun, at Borgerrepræsentationen skal frigive 1 mio. kr. til anlæg af projektet, der i givet fald forventes igangsat i april og være færdigt i sommerferien.

Del af Husumforbindelse
Projektet ved Husum Skole er en del af den såkaldte Husumforbindelse, der især skal skabe tryghed for bløde trafikanter og skabe sammenhæng mellem den nordlige og sydlige del af Husum og via en bro skabe forbindelse til Tingbjerg. Allerede i Københavns budget for 2015 blev der afsat 25 mio. kr. til Husumforbindelsen, og forbindelsen var oprindeligt planlagt taget i brug i 2017, men er af flere årsager blevet forsinket.

Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger p.t. at kunne præsentere politikerne for en indstilling om den samlede Husumforbindelse inden sommerferien, og en forventet færdigetablering i maj 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top