Styr på fortsat billig kollektiv trafik til vores ældre
Chok og frustration ramte mange af vores ældre borgere, da de modtog DOT’s første forslag om harmonisering af takstsystemet, der ville betyde en afskaffelse af det københavnske ‘mimrekort’.

Af Trine Madsen (S), ordfører for Sundhed og Omsorg i København og Andreas Keil (S), medlem af Movias bestyrelse

Chok og frustration ramte mange af vores ældre borgere, da de modtog DOT’s første forslag om harmonisering af takstsystemet, der ville betyde en afskaffelse af det københavnske ‘mimrekort’. Og meget forståeligt, for det var en løsning, der ville ramme helt og aldeles skævt for Københavnske pensionister.

DOT tog da også hurtigt konsekvensen af de mange højlydte protester, og udskød beslutningen om den varslede model for harmonisering.

Det glæder os meget. Nu er parterne for den kollektive trafik gået tilbage til tegnebrættet, og vi afventer en ny og bedre løsning, der ikke rammer så urimeligt for de københavnske ældre, som den første. Det er derfor meget vigtigt for os i Socialdemokratiet, at den nye løsning bliver rimelig og transparent, og at parterne husker at inddrage vores ældre- og handicaporganisationer i udarbejdelsen af en ny aftale.

For det er alfa og omega, at vores aktive ældre borgere har råd til at bruge den kollektive trafik. For den enkelte betyder det, at man kan opretholde sine aktiviteter og sociale relationer. For lokalområderne betyder det f.eks. at de frivillige i ældreklubberne kan opretholde aktivitetsniveauet. Ingen må tvinges til at blive hjemme grundet økonomi. Sådan skal de aldrig blive i København.

Alle er vi optagede af at finde en god løsning. Men som kommune kan vi ikke løse opgaven alene. Derfor mener vi det er rigtigt at Københavns Borgerrepræsentation nu også henvender sig til ministeren for at få hjælp til en løsning.

Vi ser frem til et godt og inddragende samarbejde om en kommende model til gavn for de københavnske pensionister.

5 kommentarer om “Styr på fortsat billig kollektiv trafik til vores ældre”

 1. Irene Schmidt siger:

  Rart at læse – og rart, at det skaber eftertanke hos en politiker – for forbindelsen og forståelsen for samfundet og det sammenhænge er yderst vigtig.
  Meeen Trine Madsen skriver i sin Klumme: “det københavnske mimrekort”. Lidt ærgerligt, synes jeg, da det jo er alle tre pensionistkort (mimrekort) for Sjælland/øer, det drejer sig om…
  Jeg kan ikke finde adr til Trine Madsen, men måske redaktionen vil viderebringe rettelsen til hende?

 2. Susan Lykke siger:

  Min begrundelse for at bevare mimerkortet i dens oprindelige form som det er i dag er:
  Min søn og mit barnebarn der er handicappet med Asperger/infantil Asperger har store problemer med at bruge rejsekortet da, der ikke er nogle oplysninger på dette kort. På det gamle papkort er der en masse oplysninger de kan forholde sig til, samtidig skal de ikke stemple ud når de forlader bussen eller toget.
  mange handicappet og ældre der har synsnedsættelse har disse problemer, og jeg kan for min død ikke forstå at det kan være så svært for DOT at fatte dette problem.

 3. Grith Pontoppidan siger:

  Jeg er sikker på at mange venter i stor spænding på hvad der nu komme frem af spetakulære forslag som ingen der ikke har været med i processen kan gennemskue. For mig at se kan det undre at der så sent som i 2017 blev iværksat Mimrekort for både Syd- og Vestsjælland samt nogle af øerne med henvisning til harmonisering af taster på Sjælland for så i 2020 at smide alt vedrørende mimrekort og rabat til pensionister i luften. Det er i den grad spild af ressourcer og har kun givet grundlag for unødige bekymringer for de enlige ældre og handicappede der kun har deres Folke- og Førtidspension at leve af. Det som bliver glemt i farten og liberalismen tankespin er, at alle lavtlønsgrupper først kom over på arbejdsgiverbetalte pensioner som løndele i sidste del af 90’erne. Disse borgergrupper kan på ingen måde henregnes under velbeslåede. Til gengæld har de lige præcist så meget over folkepensionen at de ikke får tilskud til ret meget for ikke at nævne slet intet. For dem vil en væsentlig fordyrelse af Mimrekort afskære dem fra en aktiv alderdom som jeg ikke mener er rentabelt for det danske sundhedssystem. Jeg er helt med på at Københavns kommune ikke har – på trods af Hovedstads status – råd til at tilbyde gratis kollektiv transport for alle i kommunen. Jeg mener til gengæld at det må være muligt at lægge et reelt pres på vores Transport- og Ældre ministeriet såvel som Sundhedsministeriet som varetager opgaverne for netop de grupper der rammes hårdest ved en væsentlig fordyrelse af Mimrekortet for slet ikke at nævne den kollektive transport i almindelighed. Jeg er ikke imod at vores børn og unge skal have tilgang til både den kollektive trafik samt de kulturelle tilbud, men det kan da undre mig at Movias bestyrelse går så hardcore efter Mimrekort når børn op til 12 kan køre gratis med en voksen – 2 ad gangen – og op til 17 år er det ½ pris. Studiekort koster omkring 600 kr. pr. måned, men så kan de køre i alle zoner under eget takstområde og give halv pris for billet ud over dette område. Mimrekortet er det eneste sted hvor pensionister reelt tilgodeses på prisen og lever fint med at der er tidsrum hvor mimrekortet bare ikke kan benyttes og hvor der enten kan købes billet eller anvendes Rejsekort .
  Pas på, at i ikke bliver generationen af politikere der udskifter pensionisters aktive live med et liv i ensomhed og depression

 4. Torsten Schlichtkrull siger:

  Det kan godt være, at det bliver nødvendigt at gå over til en elektronisk løsning (læs: Rejsekortet), men det bør kunne kombineres med en publiceret maksimumsudgift. Den kan godt ligge noget over de 595 kr. pensionistkortet koster for alle zoner i dag, men ikke for meget.
  På den måde kan man forene det bedste af to muligheder: Billig offentlig transport for pensionisterne og en fast kendt (maksimums)post på budgettet. I tilgift bliver det billigere for de pensionister, som ikke rejser meget – og det kan vi, som bruger P-kortet fuldt ud godt få lov til at betale lidt mere for.

 5. Ea Movang siger:

  Fint – men mimrekortet findes ikke kun iKøbenhavn, men også påresten af Sjælland og på Lolland Falster osv. Der reder ikke så mange brugere af kortet, hvilket skyldes langt færre offentlige transportmidler. 17 % af ældre, førtidspensionister og handicappede bruger kortet i zone 1-99, mens det i de andre områder kun er 3%.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top