Får dit barn bevæget sig i skolen?
Tanja-Bellahøj-Skole-12-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tanja Agergaard fra Københavns Kommunes kompetencecenter for idræt på Bellahøj Skole. Foto: Kaj Bonne
Særligt i Region Hovedstaden er de lovpligtige 45 minutters daglige bevægelse i skoletiden ikke integreret. Idræts-kompetencecenteret på Bellahøj Skole vil være med til at forbedre kommunikationen, så flere skoler får sat bevægelse og aktiv undervisning på skoleskemaet

I januar udgav VIVE sin følgeforskning, som har undersøgt effekterne af skolereformen fra 2014.

Et af de områder, hvor det halter for især skolerne i Region Hovedstaden er de integrerede 45 minutters bevægelse i den længere skoledag.

Dansk Skoleidræt har i samarbejde med Trygfonden ved analyseinstituttet Oxford Research undersøgt i hvor høj grad de vedtagne 45 minutters bevægelse rent faktisk bliver udført på landets skoler samt kvaliteten af denne. De har spurgt idrætskoordinatorerne eller tilsvarende på skolerne.

Undersøgelsens resultater gav anledning til samråd og høringer på ministerielt niveau, ligesom Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at undersøge, hvad der skal gøres konkret i København.

Hovedstaden i bunden
Der er store regionale forskelle, viser undersøgelsen. I Region Hovedstaden svarer 42 % af skolerne, at de opfylder kravene. I Jylland fra nord til Region Syddanmark er tallene 59 %, 64 % og 70 %. I Region Sjælland svarer 49 % af skolerne at ja, bevægelse i 45 minutter er integreret.

Det går altså bedre i alle andre dele af landet end her og det er ikke nyt, fortæller Tanja Agergaard fra Københavns Kommunes kompetencecenter for idræt på Bellahøj Skole.

– Kommunen har valgt at vi i København også skulle have stor vægt på andre dele af reformen, men nu er det tid til at vi målrettet fokuserer på bevægelse og varieret undervisning, siger hun.

Udredelse og udbredelse
Borgmester for børn og unge i København, Jesper Christensen, har også set undersøgelsen.
– Nu dækker tallene jo hele regionen, men selvom tallene ikke kun er for København, så skal vi have fokus på at få bevægelse ind i undervisningen. Vi skal have mere bevægelse ind i skoledagen – simpelthen fordi, det er sundt, og fordi det gør skoledagen mere varieret. Derfor har vi også netop vedtaget, at der skal laves en udredning, som kan gøre os klogere på, hvordan vi får bevægelsen ind, skriver borgmesteren til Brønshøj-Husum Avis.

Udredningen skal være færdig til maj/juni hvor udvalget derefter tager stilling til konklusionerne.

– I København er vores ambitioner for idræt dels et øget læringsfokus, dels at idræt nu er et prøvefag. Eleverne skal opleve en sammenhængende idrætsundervisning med en tydelig progression, så de er klædt på til prøven i idræt, fortsætter han.

Politisk prioritering
På et overordnet niveau, bliver idræt og bevægelse i skoletiden understøttet af Dansk Skoleidæts stævner for eleverne, som de københavnske elever i modsætning til andre kommuner, kan deltage gratis i. Åben Skole og kompetencecenter Bellahøj har derudover mulighed for at komme ud og understøtte idrætsfaget og bevægelse i undervisningen samt hjælpe med at sætte fokus på børns motoriske udvikling.

– Vi er faktisk klar til at løfte opgaven med at skabe en tydelig progression og hjælpe med at få bevægelsen ind i undervisningen i de københavnske skoler, siger Tanja Agergaard.
– Men der skal arbejdes på kommunikationen mellem tiltag og brugerne, så lærerne ved at det findes, tilføjer hun.

Det lader nemlig til at de mange gode muligheder ikke når lærerne og eleverne.
– I andre kommuner er der idrætskoordinatorer eller bevægelsesvejledere på skolerne, men det er frivilligt her i København, hvorfor de kun gør sig gældende på få skoler. Samtidigt har man læse- og matematikvejledere på alle skoler som mødes i lokale netværk og bliver prioriteret, siger hun og fortæller at al forskning peger på at idræt og bevægelse har en positiv betydning for både læring og trivsel.

– Men som generalsekretæren for Dansk Skoleidræt også pointerer, skal vi nu have fokus på bevægelse på det kommunale forvaltningsniveau, så det bliver prioriteret, siger Tanja Agergaard.

Spørg på Bellahøj
Tanja mener at det er kommunikationen som skal forbedres for at kompetencecenteret kan yde den optimale understøttelse og fastholdes af brugen af bevægelse i undervisningen.
– Vi skal have en koordinator på hver skole, som vi kan optimere sammen med og fastholde brugen af de mange tilbud, som vi har i Københavns Kommune.

Hvis der er koordinatorer for idræt på skolerne, vil der være en tovholder og en sparringspartner som har kontakt til kompetencecenteret på Bellahøj og som kan hjælpe lærerne med de udfordringer som der er med at få bevægelsen ind i skoledagen.
– Vi skal væk fra det som kaldes luftere, hvor eleverne render rundt om flagstangen og hen til at vi kan øve at gange ved at bruge kroppen. Der er mange elever som lærer bedre, når de bevæger læringen ind i kroppen.

Og det lader til at borgmesteren ser samme vej:
– På Bellahøj Skole har vi et kompetencecenter for idræt og bevægelse, hvor andre skoler kan få råd og vejledning i, hvordan de får mere bevægelse ind i hverdagen. Nøglen er at få bredt de gode erfaringer ud til flere, så det ikke er den enkelte lærer, der står med ansvaret alene. Kompetencecenteret tilbyder forskellig support skræddersyet til den enkelte skoles konkrete behov, skriver han.

En god skoledag
Der skal en større indsats til i København, hvor fokus skal være på at variere skoledagen med blandt andet 45 minutters bevægelse.

Og det er derfor vigtigt, at bevægelse i timerne ikke ligner den i frikvarteret eller i timen før.
– Vi skal se på hele barnets dag. Hvis eleverne har haft meget bevægelse i den forrige time, skal de ikke have det igen, lige som der er også er nogle fag og temaer som ikke egner sig til bevægelse. Der skal planlægningen og didaktikken træde til og sikre bevægelse i de timer, hvor den understøtter bogligheden og læringen, siger Tanja Agergaard.

Alle københavnske lærere må kontakte kompetencecenter for idræt på Bellahøj for at få hjælp og sparring – det er gratis.

Skolelederne på folkeskolerne i 2700 har ikke reageret på Brønshøj-Husum Avis´ henvendelser i forbindelse med denne artikel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top