Brønshøj Gamle Skole som kulturhus
I Brønshøj-Husum Avis den 25. marts stiller Jørgen Marcussen og Mogens Ellekvist en række spørgsmål til lokaludvalget og giver samtidigt udtryk for, at de finder tanken om at flytte kulturhuset fra Pilegården til Brønshøj Gamle Skole forkert.

Af Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum lokaludvalg og Kirsten Møller, formand for Brønshøj-Husum lokaludvalgs kulturudvalg

I Brønshøj-Husum Avis den 25. marts stiller Jørgen Marcussen og Mogens Ellekvist en række spørgsmål til lokaludvalget og giver samtidigt udtryk for, at de finder tanken om at flytte kulturhuset fra Pilegården til Brønshøj Gamle Skole forkert.

Indledningsvis vil vi derfor oplyse, at et mageskifte imellem Pilegården og Brønshøj Gamle Skole vil blive behandlet i Københavns Kommunes såkaldte overførselssag, hvor kommunen har et særligt beløb til rådighed midt i budgetåret. Hvis et mageskifte besluttes, vil der starte en undersøgelse af, om det er praktisk muligt og hvad flytningen vil indebære og koste i sin helhed.

Lokaludvalget vil samtidigt invitere alle interesserede: borgere, brugere, frivillige, forvaltninger og andre aktører til en dialog – for at alle vigtige input, overvejelser og ideer kan komme frem. Herefter kan forvaltninger og politikere beslutte, om projektet gennemføres. På nuværende tidspunkt er alle processer udskudt pga. coronavirus. Men når vi igen kan samles og når vi ved, om et mageskifte og dertilhørende undersøgelse realiseres, håber lokaludvalget, at I vil deltage i dialogen og bidrage med jeres input.

Ideen om Brønshøj Gamle Skole som kulturhus er hverken ny eller hemmelig. Lokaludvalget har i bydelsplanen for 2013-2017 fremført tankerne om kultur på Brønshøj Torv. Dertil har lokaludvalget flere gange offentliggjort visionen om kultur på torvet på vores hjemmeside og i vores arbejdsplaner og der har flere gange i denne avis været debat om at anvende Brønshøj Gamle Skole som kulturhus.

Som det flere gange har været fremført har lokaludvalget en vision om at skabe en kulturakse omkring Brønshøj Torv. Selvom Brønshøj-Husum ligger i udkanten af kommunen, som et stort boligområde, skal vi være en bydel med liv. Bydelens borgere skal have mulighed for at opleve såvel store som små kulturarrangementer lokalt. Lokaludvalget ønsker at værne om bydelens særlige profil, uden at vi af den grund bliver til en soveby med et ’dødt’ torv.

Samtidig skal de faciliteter og initiativer, som gør vores bydel unik, understøttes, så Brønshøj-Husum bliver en attraktiv, levende og sammenhængende bydel. Det er derfor lokaludvalgets ønske at gøre Brønshøj Torv med dets forskellige omkringliggende kommunale historiske bygninger og institutioner til et samlet stort være – og lærested, som inviterer borgere, foreninger og erhvervsliv til at bidrage og hvor der dagligt er fuld gang i fysiske, musiske og kreative aktiviteter, – både inde og ude.

En tværgående koordinering omkring de kommunale arealer omkring torvet vil sikre en effektiv udnyttelse af kvadratmeterne mellem de kommunale institutioner og skabe nye muligheder for at tage byens rum i brug, herunder selve torvet. Vi vil dermed skabe et attraktivt og trygt bykvarter og samtidig fastholde bydelens særlige kvaliteter.

Derfor ser lokaludvalget et stort potentiale i at rykke Pilegårdens aktiviteter frem i Brønshøj Gamle Skole, da kultur skaber liv – frem for at den gamle skole skal huse en tandklinik. På sigt drømmer lokaludvalget også om, at Pilegården i stedet rummer et sundhedshus med både tandlæge, specialtandlæge og andre sundhedstilbud til borgerne.

Så i lokaludvalget håber vi på, at tankerne om et kulturhus i Brønshøj Gamle Skole bliver en realitet. Og vi ser frem til dialogen med borgerne, når vi alle er klar til at mødes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top