Borgermøde om vandmiljøet i Fæstningskanalen og Utterslev Mose
toiletter-på-U11-med-papir.jpg
Ved spildevandsudløbet U11 i Fæstningskanalen. Foto: Fotomontage: Jens Christian Elle
Gennem mere end 50 år har spildevand gjort enorm skade på Fæstningskanalen og Utterslev Mose. Senest er et oprensningsprojekt sat i bero – men Lokaludvalget fortsætter kampen for et renere vandmiljø

I 1968 blev Utterslev Mose erklæret biologisk død, og store borgerprotester gjorde, at politikerne på Københavns Rådhus måtte tage affære. De landsdækkende aviser skrev om ’lortevandet’ i Utterslev Mose, der stank af kloak. I Brønshøj-Husum Avis kunne man samme år læse, hvordan det daværende Lokalråd besluttede sig for at:
”virke energisk for sagen med Utterslev Mose og voldgraven. Den forurening, der finder sted, er så uhyggelig og sundhedsfarlig samt skadelig for naturen som rekreativt område, at det ikke længere nytter at konstatere ulempen, men kræve, at de ansvarlige nu sætter sig til forhandlingsbordet og aftaler en løsning, der tilfredsstiller alle parter. Lokalrådet vil følge sagen op i den kommende tid”.

Lokaludvalget ønsker mere handling
Meget blev sat i værk de følgende år for at stoppe de enorme udledninger af spildevand fra industri og boligkvarterer, men her i mere end 50 år ligger slammet stadig på bunden, og der ledes hvert år titusinder af kubikmeter kloakvand ud i Fæstningskanalen og Utterslev Mose. Vandmiljøet er officielt af ’dårlig økologisk kvalitet’.

Formand for lokaludvalgets Miljøudvalg, Ida Jørgensen, siger: Det er forstemmende, hvor lidt der bliver gjort for at vende udviklingen. Det er et faktum, at vi skal sikre et vandmiljø af ”god økologisk kvalitet” inden 2027, hvis stat og kommune skal leve op til EU’s vandrammedirektiv, udtaler Ida Jørgensen. Og siger videre:
– Men uanset hvad vi er forpligtet til i forhold til EU-regler, så skal vi i Brønshøj-Husum, gøre alt hvad vi kan, for at få rent vand i Utterslev Mose.

– Igennem de sidste otte år har Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejdet energisk for sagen og der er foretaget mange undersøgelser og skrevet mange rapporter, men det halter med den konkrete indsats, konstaterer Ida Jørgensen. – Der er lavet nogle perspektivrige regnvandsprojekter i oplandet til Utterslev Mose, men udledninger fortsætter i stor stil og den oprensning af Fæstningskanalen, der gik i gang i 2018 blev sat i bero inden den kom ordentlig i gang, tilføjer hun.

I Lokaludvalget håber man at den statslige vandplan, der forventes senere på året, vil medføre at de ansvarlige myndigheder accelererer de konkrete indsatser med at nedbringe spildevandsudledninger og genoptager oprensningen af det tykke lag slam, der er hovedårsag til den ringe vandkvalitet.

– Vi har taget initiativ til dette borgermøde for at få ideer til hvordan vi kan arbejde med om vores nødlidende vandområder – og vi håber meget på, at der kommer mange interesserede. Vi tænker, at der er meget, der kan gøres, og at det kan ske på mange måder. Det handler ikke alene om at få rådhusenes politikere til at tage de nødvendige beslutninger, men også om hvad vi kan gøre lokalt, slutter Ida Jørgensen.

Herudover vil der på borgermødet også blive præsenteret et konkret forslag om at etablere en større sø ved Gyngemosen, der kan være med til at hindre de store kloak-
udslip til Fæstningskanalen.

FAKTA
Borgermødet finder sted torsdag den 12. marts, kl. 19-21.30 i EnergiCenter Voldparken, Tilmelding inden 10. marts til zn6e@kk.dk.

I 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget i København en helhedsplan for Utterslev Mose. Planen dækker en række indsatser under temaerne: forbedret vandkvalitet, naturnær drift og nye oplevelsesmuligheder, naturformidling og naturen som social løftestang. Disse indsatser kan gennemføres i takt med, at der findes finansiering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top