Bekymring for sundhedsfarlige forhold
Affald-Billede-4-2.jpg
Affaldsløsning på Bellahøj - eller mangel på samme. Foto: privat
Affald antages at udgøre reel risiko for smittespredning

Afdelingsbestyrelsen for SAB Bellahøj I og II er bekymret for beboernes og medarbejdernes helbred som følge af den smittefare og de sundhedsfarlige forhold, der opstår i forbindelse med den nuværende håndtering af affald og skrald i bebyggelsen, hvor affaldscontainerne ofte er overfyldte, vælter i blæst og affald havner i buskads og ude på området, hvor der færdes børn, voksne og hunde.

– Med hensyn til coronasmitte, er det vigtigt at være opmærksom på, at containerne fyldes med alt fra restaffald fra køkken, servietter, bleer, affald fra syge beboere, der har hjemmehjælp m.m. Alt sammen ting vi på nuværende tidspunkt er informeret om kan sprede coronasmitte, siger formanden for afdelingsbestyrelsen, John Steen Johansen.

Forholdene er anmeldt til det kommunale tilsyn samt til administrationsselskabet KAB, der har ansvaret for driften.

Intet sket i to år
Afdelingsbestyrelsen for Bellahøj I og II har løbende gjort opmærksom på de sundhedsfarlige forhold for beboere og medarbejdere i Bellahøj I og II i forbindelse med at affaldsskaktene er blevet lukket.

Arbejdstilsynet gav i marts 2018 boligorganisationerne KAB og SAB påbud om at gøre noget ved arbejdsmiljøet, tunge løft og senere medarbejdernes udsathed for biologiske agenser i forbindelse med håndtering af affald.

– Desværre gjorde administrationsselskabet KAB og SAB´s beboervalgte organisationsbestyrelse ikke noget ved arbejdstilsynets påbud i 2 år. Arbejdsmiljøet kunne have været forbedret og problemerne løst ved at halvere affaldssækkene, så de ikke var tunge, anvende stærkere sække, tømme skaktene oftere, anvende vippevogne og grundig rengøring af affaldsskaktene, så vi kunne bevare affaldsskaktene og sikre de ansattes arbejdsmiljø og sundhed. I den nuværende situation er de medarbejdere, der håndterer affald stadig udsatte. Det samme gælder for beboerne, hvoraf mange er ældre, fortæller John Steen Johansen.

KAB og SAB´s organisationsbestyrelse besluttede i november 2019 at lukke affaldsskaktene uden at høre beboerne.
– KAB og SAB har ikke siden været i stand til at komme med andre løsninger end de stadigt flere containere, der ugentligt er overfyldte, vælter i kraftig blæst og er meget vanskelige at håndtere for mange af bebyggelsens ældre beboere, siger John Steen Johansen og tilføjer, at de ofte dokumenterede forhold med skrald og affald, der indimellem fordeles af måger, duer og råger må antages at udgøre en reel fare for coronasmitte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top