KRONIK
IMG_5746.jpg
Brønshøj Gamle Skole fra 1901. Foto: ef
Byrummet omkring Brønshøj Gamle Skole og Brønshøj Vandtårn

Af arkitekt maa Lars Møller Andersen, Rostgårdsvej 31, Brønshøj

Brønshøj Vandtårn er opført af Stadsarkitektens Direktorat i 1928 med Ib Lunding som sagsarkitekt. Samme arkitekt var blandt meget andet også arkitekten bag de gamle gule sporvogne som forsvandt først i 70-erne.

Brønshøj Vandtårn, som er et af 11 fredede vandtårne i Danmark, blev fredet i 2000 hvilket vi her i Brønshøj skal være ovenud taknemlige for. Havde Vandtårnet ikke været fredet havde HOFOR såmænd nok revet det ned ligesom det skete tilbage i 2013 med Vandtårnet i Bellahøj. Brønshøj Vandtårn havde længe stået som en funktionstømt bygning.

Vandtårnet signalerer en svunden tid og har en fortællerværdi som udgør en del af Brønshøjs historie som tilsammen med bygningens enkle proportionering, materialer og detaljering udgør ét samlet hele.

Mange projekter har fundet vej til tårnet – bl.a. også af arkitektstuderende på arkitektskolen tilbage i 2017 hvor nogle studerende gav deres bud på en transformation af bygningen. Selv så jeg gerne Vandtårnet som et vartegn og pejlemærke for Brønshøj med en café på toppen med udsigt over hele København som en oplagt ide – men ingen er endnu realiseret – mulighederne for at skabe noget helt unikt er bestemt til stede.

Brønshøj Gl. Skole er bygget i starten af 1900-tallet og opført i en historicistisk stil. Skolen som er tegnet af arkitekt Christian Klingsey er fuldmuret og med mange gode detaljer som tydeligt signalerer institutionsbyggeri fra århundredeskiftet.

Skolen er i Bydelsatlas fra 1995 klassificeret med en høj bevaringsværdi. Mig bekendt er denne klassifikation faldet ud af Kommunens registrant for bevaringsværdige bygninger. Mod syd er der i 2005 opført en pavillonbygning som tydeligt skiller sig ud ved anvendelse af andre materialer.

Skolen har to symmetrisk placerede indgange – en nordlig mod Rytterskolen og en sydlig op mod gadekæret.

Skolen udgør tilsammen med Rytterskolen et markant træk i byrummene omkring Brønshøj Torv. Områdets helhedspræg vil uden tvivl kunne forstærkes via en målrettet landskabsmæssig oprydning og bearbejdning af området som helhed.

Spejderhuset:
Umiddelbart forstår jeg ikke hvorfor der skal ligge et spejderhus på Vandtårns-matriklen. Egentlig troede jeg først at spejderne skulle have tilholdssted i den nye sognegård ved præstegården. Alternativt Rytterskolen eller måske ligefrem i rum på Brønshøj Gl. Skole eller Pavillonen tæt på.

Såfremt spejderne var en del af området omkring Brønshøj Torv kunne det, efter min mening, måske blive et aktiv for både spejderne og stedet. Men lad det nu ligge.

Konklusion:
Min interesse er nok mest byrummet, helheden og samhørigheden mellem bygningerne herunder de landskabelige træk omkring Brønshøj Torv – mere end selve funktionerne i bygningerne.

Da det kan være noget af en ”anstrengt opgave” at placere tandlægeklinikker i Brønshøj Gl. Skole og eftersom i Pilegårdskarreen i forvejen indeholder tandlægeklinikker virker det kun naturligt at supplere med yderligere kliniker på dette sted.

Der er god grund til at værne om såvel Brønshøj Vandtårn som Brønshøj Gl. Skole og de omkringliggende bygninger – de er alle en del af vor fælles kulturarv.
Man kan kun takke de lokale ildsjæle, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, m.fl. for (forhåbentlig) i tide at have råbt ”vagt i gevær” således at Brønshøj Gl. Skole får kulturfunktioner som kan indgå i en større sammenhæng omkring torvet. Alt i alt så områdets helhedspræg forstærkes til glæde for alle os i Brønshøj og ikke mindst besøgende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top