Fokus på centrale lokale sager
Palle-Lolk-01-07-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har vedtaget sin arbejdsplan for 2020, og Lokaludvalgets Byudviklingsudvalg har bidraget med en række indsatsområder, der har betydning for de fleste borgere i bydelen. Det handler bl.a. om trafik, handelsliv og boligområder. På billedet Palle Lolk, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Byudviklingsudvalg. Foto: Kaj Bonne
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fem fagudvalg, der er åbne for alle. Et af dem er Byudviklingsudvalget

Lokaludvalget har vedtaget en arbejdsplan for indeværende år, og Byudviklingsudvalget har bidraget med at sætte fokus på en række særlige områder, hvor udvalget vil følge udviklingen og arbejde med indstillinger til Lokaludvalget om hvordan hensynet til bydelens borgere kan fremmes bedst muligt.

– Fagudvalgenes vigtigste opgave er at følge med i udviklingen og forholdene inden for deres fagområde samt at komme med indstillinger til behandling af sagerne i det samlede Lokaludvalg.

Byudviklingsudvalget beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger der retter sig mod byudvikling herunder sager om miljø, trafik og udviklingen af byrummet, fortæller Palle Lolk, der er formand for udvalget.

– Vi er meget interesseret i bydelens udvikling generelt, men har valgt at fokusere på seks hovedområder i 2020, hvor vi vil følge udviklingen nøje, fortsætter Palle Lolk. Han tilføjer, udvalget også vil bidrage til, at der i bydelen er et højt informationsniveau om de kommunale planer for bydelen, samt at bydelens borgere høres.

Trafikplan og handelsliv
– Vi har et ønske om at der laves en samlet trafikplan for Brønshøj-Husum, både når det drejer sig om kollektiv transport, bilisme og udbygning af cykel- og gangstier. Vi ønsker også at støtte en omstilling til grøn og bæredygtig trafik, en reduktion af biltrafikken og mindre forurening fra trafikken, fortæller Palle Lolk.
I forbindelse med planerne om at bygge endnu flere boliger i bydelen, må det forventes, at der kommer øget trafik.

– Udvalget vil gerne arbejde videre med mulighederne for at gøre bydelen mere attraktiv at handle i, både for folk udefra og for lokale. Frederikssundsvej bør opfylde bydelens behov for indkøbsmuligheder, og bydelens hovedstrøg skal fungere som et spændende og aktivt sted at færdes, fortsætter Palle Lolk.

Handels – og erhvervsforeningen i Brønshøj, Husum og Tingbjerg og Lokaludvalget har et fælles ønske om at styrke handelslivet i bydelen, og Byudviklingsudvalget vurderer at en kvartermanager i bydelen kunne give handelslivet et løft. En kvartermanager skal arbejde for helheden og for at inddrage både butikker og kunder.

Villakvartererne og andre boligområder
– Vi er generelt skeptiske overfor den udvikling, der i øjeblikket flere steder betyder fortætning af villakvarterer, der medfører at kvarterernes karakter ændres. Vi ønsker at bevare villakvartererne som grønne og fredelige områder med en høj biodiversitet, fortsætter Palle Lolk.

Generelt ønsker Byudviklingsudvalget at udvikle og bevare lokalområdet som et godt sted at bo. Det er blandt andet målet, at sikre at nybyggede og ændrede boligområder i bydelen skal give beboerne en høj livskvalitet. Derfor er vi særligt opmærksomme på lokalplanerne og økonomiske interesser.

– Vi følger også kommunens kortsigtede interesser i en anden beboersammensætning, der risikerer at komme til udtryk i højt og tæt boligbyggeri uden de nødvendige elementer, der sikrer et godt bymiljø, siger Palle Lolk.

Udvalget vil også gerne se på mulighederne for at etablere seniorbofællesskaber i bydelen.

– Vi har et ønske om at der tages højde for den udfordring, at Brønshøj-Husum har mange ældre borgere, som med tiden vil få brug for nye initiativer, der kan sikre gode sociale rammer for borgere i den tredje alder. Lokaludvalget ønsker, at kommuneplanen gør seniorfællesskaber, både i form af almene boliger og andelsboliger, til et indsatsområde. I det hele taget bør kommuneplanstrategien understøtte de stigende behov for boligformer med fællesskab. Desuden mener lokaludvalget, at flere fællesskaber kan modvirke ensomhed, slutter Palle Lolk.

Lokaludvalget vil gerne have en samlet trafikplan for bydelen – og blande sig i debatten om letbane, metro eller busser.
Illustration: COWI

Arbejdsplan 2020
Arbejdsplanen er et redskab til lokaludvalget, dets fagudvalg, og lokaludvalgssekretariatet idet den overskueliggør og konkretiserer udvalgenes arbejde og økonomi i 2020.
Den er også et redskab til borgerne i bydelen, så de kan danne sig et overblik over de forskellige projekter for 2020, og hvad lokaludvalget arbejder med.
Hele Lokaludvalgets Arbejdsplan 2020 kan ses på hjemmesiden broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/
Lokaludvalgets fagudvalg – åbne for alle

Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget
Formand: Christoffer Rosenkrands

Byudviklingsudvalget
Formand: Palle Lolk

Miljøudvalget
Formand: Ida Jørgensen

Kulturudvalget
Formand: Kirsten Møller

Social- og Sundhedsudvalget
Formand: Stine Skot

Forretningsudvalget
Brønshøj-Husum Lokaludvalgs forretningsudvalg koordinerer lokaludvalgets arbejde og forbereder beslutninger. Forretningsudvalget består af Lokaludvalgets formand Hans S. Christensen og næstformand Jarl Feyling samt de fem fagudvalgsformænd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top