Nej til flytning af Kulturhuset
Som frivillig i Kulturhuset Pilegården var det med chok, at jeg erfarede, at man fra Lokaludvalgets side arbejder på at flytte kulturhuset til Brønshøj Gamle Skole (BGS), og at det af Brønshøj-Husum Avis fremgår, at det sker efter lokalt ønske. Mig bekendt har idéen ikke været offentliggjort før.
KRONIK

Af Ole Vestergaard, Sonnerupvej 5, Brønshøj

Som frivillig i Kulturhuset Pilegården var det med chok, at jeg erfarede, at man fra Lokaludvalgets side arbejder på at flytte kulturhuset til Brønshøj Gamle Skole (BGS), og at det af Brønshøj-Husum Avis fremgår, at det sker efter lokalt ønske. Mig bekendt har idéen ikke været offentliggjort før. Når man ønsker at flytte fra gode og velholdte lokaler til meget mindre forhold, hvor man ikke kan opretholde det nuværende aktivitetsniveau, må det undre, at man ikke har inddraget borgerne, men at et fåtal har født et misfoster i dølgsmål.

I Pilegården har man 2000 kvm fordelt på to etager. Dertil kommer kælderen med motionscenter og keramikværksted. I BGS vil man kun komme til at råde over 1200 kvm, deraf 400 i kælderen og derfor med begrænsede anvendelsesmuligheder. Dertil kommer dog den bagvedliggende pavillon. Flytningen vil derfor medføre en drastisk reduktion af arealet, der uvægerligt må nedsætte aktivitetsniveauet og fleksibiliteten. I Pilegården har man regnet på det og er kommet til det modsatte resultat, hvordan det så har kunnet lade sig gøre. Man fremhæver eksempelvis, at ikke alle lokaler har været i brug samtidig, men synes at overse de problemer, der må opstå ved en flytning.

Pilegården er en langstrakt bygning af en tilpas størrelse. Derfor er det muligt at afholde forskellige aktiviteter på samme tid, uden at nogen forstyrrer andre, f.eks. kan der afholdes rockkoncert i Café Pilen i den ene ende af stueetagen, mens der uforstyrret foregår mere rolige sysler i den anden ende på 1. sal. Det samme gode kan næppe, end ikke med en kostbar lydisolering, opnås i den kompakte BGS-bygning, der har form af en terning.

Andre spørgsmål trænger sig på: Hvor skal gæster parkere? Bliver der plads til Lokalhistorisk Selskabs Arkiv? Hvad skal der ske med keramikværkstedet og motionscenteret? Hvordan får man i BGS-bygningen plads til en stor sal, der gør det muligt for især foreninger at afholde større arrangementer, eksempelvis Aktiv-Center hver uge og Visens Venner hver måned? Skal først-til-mølle-princippet gælde ved bestilling af lokaler, når der bliver færre af disse at gøre godt med? Vil det forventede nedsatte aktivitetsniveau gøre kulturhusets café så urentabel, at den må lukke? Og vil en sådan lukning gøre det endnu mindre attraktivt at komme i kulturhuset? Der synes at forestå en nedadgående spiral af samme hastighed som det frie fald!

Af BHA (2. januar) fremgår det, at Lokaludvalget og dettes kulturudvalg klapper i deres små hænder, hvilket sker med en række floskler om, at flytningen vil skabe ”et levende miljø”, gøre ”Brønshøj Torv til et pulserende torv med masser af aktiviteter”, og at hele ”torvet sammen med rytterskolen, pavillonen og biblioteket skal blive et samlet være-, lære- og aktivitetssted – et kultursted”. Jeg nægter at tro, at den påtænkte flytning af kulturhusets aktiviteter 100 meter ned ad Brønshøjvej vil bidrage til at opnå de skønne hensigter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top