Nægter at underskrive regnskabet
Afdelingsbestyrelsen for boligselskabet SAB Bellahøj I og II med 487 lejemål besluttede på sit møde i december 2019, i lighed med tidligere år, ikke at underskrive regnskabet for 2018/19,

Afdelingsbestyrelsen for boligselskabet SAB Bellahøj I og II med 487 lejemål besluttede på sit møde i december 2019, i lighed med tidligere år, ikke at underskrive regnskabet for 2018/19, da bestyrelsen finder, at en formel godkendelse ville være en accept af en række forhold, som bestyrelsen mener er meget bekymrende og kritisable vedr. drift, vedligehold og økonomi i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen oplyser, at de tidligere har henvendt sig til administrationsselskabet KAB uden at få fyldestgørende forklaringer, redegørelser eller dokumentation for en række udgifter. Der henvises bl.a. til spørgsmål i forbindelse med skimmelbekæmpelse, arbejder igangsat uden rekvisition samt manglende dokumentation for udbud og konkurrenceudsættelse af opgaver og arbejder i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen har klaget til det kommunale tilsyn over regnskabet og KAB´s procedurer.

Da afdelingsbestyrelsen på Bellahøj ikke kunne/ville godkende regnskabet har SAB´s overordnede organisationsudvalg i januar godkendt afdelingens regnskab.

Bellahøj I og II er opført i 1951-1958 og blev dermed Danmarks første egentlige højhusbyggeri.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top