Lokaludvalgene skal gøres mere gennemsigtige og repræsentative
I forrige uge var kommunikationsrådgiver Carsten Mai ude i en række lokalaviser med en hård kritik af lokaludvalgenes arbejde og sammensætning

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester og Flemming Steen Munch (V), gruppeformand, Borgerrepræsentationen

I forrige uge var kommunikationsrådgiver Carsten Mai ude i en række lokalaviser med en hård kritik af lokaludvalgenes arbejde og sammensætning. Udover at fremhæve et problem med pjækkeri i lokaludvalgene, kritiserede han dem for at være ”besat med Tordenskjolds soldater, der hver især rider på deres egen politiske kæphest” og for kun at repræsentere ganske få københavnere.

Carsten Mai hævder, at mange politikere på Rådhuset allerhelst så lokaludvalgene afskaffet. Men det, der i virkeligheden er brug for, er at bevare og styrke lokaludvalgene som demokratisk institution ved at skabe klarere rammer for deres arbejde, større gennemsigtighed, gøre dem mere repræsentative og sikre, at det kun er personer med adresse i bydelen, der kan være medlem af et lokaludvalg. Pointen med lokaludvalgene er at skabe borgerinddragelse, men med den måde, lokaludvalgene er sammensat på, ender de ofte snarere med at være små klubber, der lukker sig om sig selv, fører deres egne små politiske sager og altid indkalder den samme slags borgere til høringer.

Men det er ikke kun lokaludvalgenes sammensætning, der mangler demokratisk legitimitet. Det er også deres uddeling af puljemidler. Fra Venstres side ønsker vi en skrappere evaluering af, hvordan puljemidler bliver brugt og uddelt, og om de skaber kvalitet for københavnerne.

Med sin manglende gennemsigtighed, brug af puljemidler og manglende repræsentativitet er lokaludvalgene på mange måder endt med at stå for det modsatte af demokrati – stik imod hensigten. Der er brug for at gøre lokaludvalgene langt mere repræsentative, og så er der brug for at skabe klare rammer og gennemsigtighed for deres uddeling af puljemidler og reducere størrelsen af puljerne. Hvis lokaludvalgene nogensinde skal blive den lokaldemokratiske institution, de var tiltænkt at være, skal der ske nogle drastiske ændringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top